Grŵp Cynefin yn dathlu’i ran yn cysylltu’r cenedlaethau Friday 12 March 2021

Wrth i Wythnos Genedlaethol Pontio’r Cenedlaethau ddirwyn i ben mae Grŵp Cynefin yn dathlu ei ran yn y cynllun arloesol hwn sydd wedi ysgogi gweithgareddau lu i gysylltu’r cenedlaethau a’i gilydd.


Grŵp Cynefin  yn dathlu’i ran yn cysylltu’r cenedlaethau

Bu Grŵp Cynefin ynghyd â Phrifysgol Bangor a Chyngor Gwynedd yn cyd-arwain rhwydwaith Pontio’r Cenedlaethau ers 2019 a oedd yn gyfle i rannu a dysgu o brosiectau Cymru, ac mae’r gwaith a wnaethpwyd wedi dangos manteision annog a gwerthfawrogi cyfraniad pob oedran i gymdeithas.

Yr wythnos hon, galwodd un o bwyllgorau trawsbleidiol Senedd Cymru a’r Comisiynydd Plant, Sally Holland, am fwy o fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru i wneud mwy i bontio’r cenedlaethau.

Un o gamau cyntaf Pontio’r Cenedlaethau oedd sefydlu rhwydwaith i rannu ymarfer da a chefnogi datblygiadau yn y maes. Mae’r aelodaeth yn cynnwys ymchwilwyr, ymarferwyr ac ystod eang o gwmnïau, grwpiau o’r trydydd sector ac unigolion. Mae’r rhaglen o weithgareddau yn pontio’r cenedlaethau ar draws Gwynedd gan weithio gyda ysgolion, cynlluniau gofal ychwanegol, cartrefi preswyl, mudiadau a chymunedau ar draws y sir. Mae Grŵp Cynefin wedi bod yn ganolog i’r prosiect, gan greu partneriaethau rhwng trigolion ein cynlluniau gofal ychwanegol ac amrywiol grwpiau oedran fel ysgolion cynradd lleol. Mae Prifysgol Bangor wedi bod yn arwain ar ymchwil gan edrych ar brosiectau a dysgu mwy am waith pontio’r cenedlaethau.

Gyda’r pandemig yn dod i darfu ar weithgareddau yn 2020, mae’r cynllun wedi llwyddo i barhau gyda cynllun pen-pals rhwng trigolion cynlluniau gofal ychwanegol Grŵp Cynefin a phlant amrywiol ardaloedd Gwynedd yn enghraifft o weithgaredd oedd yn bosib ac yn arbennig o bwysig yn ystod cyfnod Covid.

“Rydyn ni wedi gweld manteision cysylltu’r cenedlaethau gyda’i gilydd” meddai Lowri Evans, Swyddog Cymuned Grŵp Cynefin, “ac mae pawb ar eu hennill, y cenedlaethau yn cyfoethogi ac ysbrydoli profiadau ei gilydd.. .Mae’n wych i’w weld.”

“Mae ein gwaith wedi dangos y manteision o annog a gwerthfawrogi cyfraniad pob oedran drwy ganolbwyntio ar sail cymdeithas,” meddai Mirain Llwyd Roberts, Cydlynydd Pontio’r Cenedlaethau i Gyngor Gwynedd. “Felly mae angen sicrhau osgoi arwahanrwydd ar sail oed a mabwysiadau agwedd sydd yn gyfeillgar at bawb ac nid ar gyfer un carfan o bobl yn unig.”

Fel ymateb i ddrafft Strategaeth Cymdeithas Sy’n Heneiddio gan Lywodraeth Cymru, bydd y rhwydwaith yn cyhoeddi ymateb ar y cyd yn galw ar fwy o sylw i bontio’r cenedlaethau ar draws Cymru. Mae hyn yn cyd-fynd ac yn cefnogi’r holl alwadau eraill sydd wedi codi yn ystod yr wythnos yma.

Bydd digwyddiad rhithiol nesaf y rhwydwaith ym Mis Mai.

Am fwy o wybodaeth neu drefnu cyfweliadau, cysylltwch â Mari Williams

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata Grŵp Cynefin Mari.Williams@grwpcynefin.org

07970 142 305

12.03.21


Yn ôl i'r rhestr