Swyddfeydd Grŵp Cynefin yn cau yn ystod achos Coronafeirws Wednesday 18 March 2020

Wrth i’r sefyllfa newid yn sydyn ar draws y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, rydym wedi penderfynu bod angen cau ein swyddfeydd i’r cyhoedd, i wneud yn siŵr ein bod yn cadw trigolion, cwsmeriaid a staff yn ddiogel.


Swyddfeydd Grŵp Cynefin yn cau yn ystod achos Coronafeirws

Byddwn yn cau drysau ein holl swyddfeydd ar draws yr ardal weithredu o ddiwedd dydd Mercher 18 Mawrth. Mae hyn yn golygu y bydd llawer o’n staff yn gweithio o adref er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau yn gallu parhau.

Mae ein timau rheng flaen yn parhau i gefnogi ein tenantiaid a defnyddwyr gwasanaeth mwyaf bregus y neu cartrefi ac yn y gymuned, gan ddilyn y cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a chymryd y mesurau rhagweithiol fel sy’n ofynnol.

Byddwn yn monitro’r sefyllfa yma yn ddyddiol ac yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau i’n gwasanaethau cyn gynted â phosib.

Hoffwn bwysleisio ein bod yn parhau i fod ar gael i chi yn ystod y cyfnod yma, dros y ffôn ar 0300 111 2122, trwy ebost ar post@grwpcynefin.org, ac ar y cyfryngau cymdeithasol.


Yn ôl i'r rhestr