Grŵp Cynefin yn lawnsio cynllun llesiant ar gyfer staff Wednesday 3 February 2021

Wrth i staff geisio cyflawni eu swyddi o fewn cyfyngiadau Covid-19 a llawer yn gweithio o gartre a gofalu am eu plant ar yr un pryd, mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin wedi lawnsio cynllun llesiant sydd wedi ei greu’n arbennig ar gyfer staff y grŵp.


Grŵp Cynefin yn lawnsio cynllun llesiant ar gyfer staff

Crëwyd Byd o Les mewn cyd-weithrediad ag Andrew Tamplin o gwmni Canna Consulting, sydd wedi cyd-weithio â’r grŵp yn barod. Mae’n ddechrau ar flwyddyn o weithgaredd i rannu gwybodaeth, darparu anogaeth a dealltwriaeth o bwysigrwydd lles ac iechyd meddwl.

Bydd y cynllun yn dechrau heddiw (Dydd Mercher, Chwefror 3) gyda sesiwn o dan y pennawd Meddwl, Corff ac Enaid, a gynhelir dros Zoom. Bydd sesiynau a gwybodaeth, oll yn Gymraeg, yn cael eu cynnig hefyd ar Clic, sef mewnrwyd staff Grŵp Cynefin.

“Mae hwn yn gyfnod anodd i staff, heb amheuaeth,” meddai Gwenda Squire, Rheolwr Adnoddau Dynol Grŵp Cynefin. “Yn ogystal â phryder am anwyliaid a phryder cyffredinol am y pandemig, mae unigrwydd o weithio gartre, gweithio a gofalu am blant, gwaith sy’n gyfyngedig i sgrin a newid cyfan gwbl mewn arferion ac amgylchedd gwaith.

“Mae’r holl addasu yn llawer i ofyn o’n staff ac mae’n bwysig eu bod yn cael cefnogaeth. Mi fydd Byd o Les wrth galon ein gofal a’n cefnogaeth o’n staff.”

“Mae iechyd a lles yn bwysicach nag erioed, “ meddai Andrew Tamplin, sy’n gweithio gyda chleientiaid ar draws Cymru ym maes iechyd a lles. “Mi fydd cynllun Byd o Les yn cynnig cefnogaeth a chyngor ar gadw’n iach yn feddyliol a chorfforol, nid dim ond o fewn oriau ac amgylchedd gwaith ond y tu hwnt i hyn hefyd. Bydd yn gyfle hefyd i aelodau staff rannu tips ac arferion da sy’n eu cynorthwyo nhw.

“Mae Byd o Les yn gynllun cynhwysfawr i gefnogi staff, a bydd llawer o’r cynghorion hefyd yn addas ar gyfer cael eu rannu gyda thenantiaid a defnyddwyr ehangach y grŵp. Mae’r cynllun yn esiampl penigamp o sut y dylai cwmnïau geisio hyrwyddo ac annog arferion da ac iachus ymysg eu gweithlu a dwi’n edrych ymlaen i gyd-weithio gyda Grŵp Cynefin dros y misoedd nesaf.”

Am fwy wybodaeth neud drefnu cyfweliadau, cysylltwch â

Mari Williams, Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata Grŵp Cynefin

Mari.Williams@grwpcynefin.org

07970 142 305

03.02.21


Yn ôl i'r rhestr