Grŵp Cynefin yn lawnsio cynllun llesiant ar gyfer staff Wednesday 3 February 2021

Mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin wedi lawnsio cynllun llesiant sydd wedi ei greu’n arbennig ar gyfer ei staff.


Grŵp Cynefin yn lawnsio cynllun llesiant ar gyfer staff

Crewyd Byd o Les mewn cyd-weithrediad ag Andrew Tamplin o gwmni Canna

Consulting, sydd wedi cyd-weithio â’r grŵp yn barod. Mae’n ddechrau ar
flwyddyn o weithgaredd i rannu gwybodaeth, darparu anogaeth a
dealltwriaeth o bwysigrwydd lles ac iechyd meddwl.

Bydd y cynllun yn dechrau heddiw (Dydd Mercher, Chwefror 3) gyda
sesiwn o dan y pennawd Meddwl, Corff ac Enaid, a gynhelir dros Zoom.
Bydd sesiynau a gwybodaeth, oll yn Gymraeg, yn cael eu cynnig hefyd ar
Clic, sef mewnrwyd staff Grŵp Cynefin.

“Mae hwn yn gyfnod anodd i staff, heb amheuaeth,” meddai Gwenda
Squire, Rheolwr Adnoddau Dynol Grŵp Cynefin. “Yn ogystal â phryder am
anwyliaid a phryder cyffredinol am y pandemig, mae unigrwydd o weithio
gartre, gweithio a gofalu am blant, gwaith sy’n gyfyngedig i sgrin a
newid cyfan gwbl mewn arferion ac amgylchedd gwaith.

“Mae’r holl addasu yn llawer i ofyn o’n staff ac mae’n bwysig eu
bod yn cael cefnogaeth. Mi fydd Byd o Les wrth galon ein gofal a’n
cefnogaeth o’n staff.”

“Mae iechyd a lles yn bwysicach nag erioed, “ meddai Andrew
Tamplin, sy’n gweithio gyda chleientiaid ar draws Cymru ym maes iechyd a
lles. “Mi fydd cynllun Byd o Les yn cynnig cefnogaeth a chyngor ar
gadw’n iach yn feddyliol a chorfforol, nid dim ond o fewn oriau ac
amgylchedd gwaith ond y tu hwnt i hyn hefyd. Bydd yn gyfle hefyd i
aelodau staff rannu tips ac arferion da sy’n eu cynorthwyo nhw.

“Mae Byd o Les yn gynllun cynhwysfawr i gefnogi staff, a bydd
llawer o’r cynghorion hefyd yn addas ar gyfer cael eu rannu gyda
thenantiaid a defnyddwyr ehangach y grŵp. Mae’r cynllun yn esiampl
penigamp o sut y dylai cwmnïau geisio hyrwyddo ac annog arferion da ac
iachus ymysg eu gweithlu a dwi’n edrych ymlaen i gyd-weithio gyda Grŵp
Cynefin dros y misoedd nesaf.”

Am fwy wybodaeth neud drefnu cyfweliadau, cysylltwch â

Mari Williams, Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata Grŵp Cynefin

Mari.Williams@grwpcynefin.org

07970 142 305

03.02.21


Yn ôl i'r rhestr