Diweddariad Coronafirws 17.03.2020 Tuesday 17 March 2020

Hoffem eich sicrhau ein bod yn cymryd mesurau ychwanegol i sicrhau iechyd a diogelwch ein tenantiaid, defnyddwyr gwasanaeth a staff yn ystod y pandemig Coronafirws.


Diweddariad Coronafirws 17.03.2020

Rydym yn gwirio diweddariadau gan arbenigwyr iechyd a’r Llywodraeth yn rheolaidd a beth mae’r rheini’n ei olygu i Grŵp Cynefin a sut rydym yn gweithredu.

Er nad ydym yn arbenigwyr gofal iechyd, ac na allwn ateb unrhyw gwestiynau sy’n ymwneud â phryderon iechyd unigol, fel busnes cyfrifol, rydym yn dilyn cyngor y Llywodraeth ar y firws ac eisiau rhannu’r wybodaeth hon gyda chi.

Rydym wedi sefydlu sesiynau ‘dal i fyny’ parhad busnes rheolaidd gyda’n huwch dîm i edrych ar unrhyw newidiadau yng nghyngor y Llywodraeth neu’r Gwasanaeth GIG. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gyda gwybodaeth neu newidiadau newydd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth swyddogol a diweddar ar y gwefannau a ganlyn:

Os byddwch chi’n cysylltu â ni, yna gofynnir rhai cwestiynau i chi am symptomau Coronafirws ac unrhyw gyflyrau iechyd cronig. Mae hyn yn bwysig fel y gallwn gyfyngu’r risg i’n cydweithwyr a’n cwsmeriaid o ddod i gysylltiad â rhywun a allai fod â‘r firws.

Os ydych eisoes wedi gwneud apwyntiad i ymweld â‘n swyddfeydd yr wythnos nesaf, neu os oes angen cymorth pellach arnoch, cysylltwch â ni.

Byddwn yn delio ag unrhyw apwyntiadau fesul achos gan ddilyn cyngor y Llywodraeth ar sut rydym yn gweithredu.

Mae mynediad i’n derbynfeydd yn ôl apwyntiad yn unig.

Diogelwch ein staff a’n cwsmeriaid yw ein blaenoriaeth felly rydym yn cymryd mesurau dros dro i gau ein derbynfa ar gyfer cerdded i mewn o ddydd Mawrth 17 Mawrth.


Yn ôl i'r rhestr