Coronafeirws: Diweddariad Friday 13 March 2020

Oherwydd pryderon ynglŷn â'r Coronafeirws, rydym wedi adolygu ein trefniadau yn ein cynlluniau tai gofal ychwanegol a cysgodol. Mae hyn yn cynnwys peidio trefnu unrhyw ddigwyddiadau cyhoeddus yn y mannau yma am y mis nesaf.


Coronafeirws: Diweddariad

Rydym yn deall fod ymweliadau gan ffrindiau a theulu agos yn bwysig i les ein tenantiaid, ond rydym yn gofyn i ymwelwyr:

  • Beidio ceisio mynediad i’r adeilad os ydynt yn teimlo’n sâl, gyda tymheredd uchel neu beswch.
  • Defnyddio’r offer golchi dwylo a ddarparwyd wrth ddod i mewn i’r eiddo.
  • Fynd yn syth i fflat y person maent yn ymweld, gan osgoi mynd i’r ystafelloedd cymunedol.

Bydd y manylion yma yn cael eu rhannu gyda thrigolion a’u harddangos yn yr eiddo. Diolch am eich cydweithrediad.


Yn ôl i'r rhestr