Dewch i weld a phrofi cymdogaeth ac adnoddau Awel y Coleg mewn diwrnod agored! Monday 1 November 2021

Bwriad tai gofal ychwanegol Grŵp Cynefin yw cynnig cartrefi cyfforddus i bobl hŷn a thri pheth hollbwysig sef annibyniaeth, cymdogaeth a chefnogaeth. Wythnos nesaf bydd dau ddiwrnod agored yn Awel y Coleg, Y Bala, yn cynnig cyfle i unigolion, teulu a chyfeillion weld yr adnoddau a phrofi’r awyrgylch gynnes, a gweld fflatiau sydd ar gael ar y funud ar gyfer tenantiaid newydd. Cynhelir y diwrnodau agored am 10am-12pm Dydd Mercher Tachwedd y 3ydd a Dydd Sadwrn Tachwedd 6 ac os am fynychu, cysylltwch â Sian Ellis ar post@grwpcynefin.org neu 0300 111 2122.



Yn ôl i'r rhestr