Y Shed

Mae Y Shed yn dal straeon dros genedlaethau. Yng nghanol Gallt Melyd, ger Prestatyn, mae'r hen adeilad carreg hwn wedi bod yn warchodwr dros y pentref, gan wasanaethu'r rheilffordd yn wreiddiol a fu, am dros 100 mlynedd, yn rhedeg y tu ôl iddo. Bellach yn ganolbwynt gyda chaffi a siop ac arddangosfa hanes rhyngweithiol mae'n cynnig lleoedd gweithio creadigol ac arddangos i fusnesau a chrefftwyr.


Y_Shed

Mae gan Y Shed hanes cyfoethog ac amrywiol ac ers degawdau, roedd yn ddiffaith. Nawr, wedi’i hyrwyddo gan Grŵp Cynefin a ‘Meliden Residents’ Action Group’ mae ei ddyfodol yn wahanol iawn.

Mae’r adeilad anghofiedig hwn wedi’i drawsnewid yn ganolbwynt cymunedol a thwristiaeth bywiog gyda chaffi, siop, arddangosfeydd hanes, man lle gall cerddwyr stopio am luniaeth, neu gall teuluoedd a ffrindiau gwrdd i gael cinio. Mae’r arddangosfa hanes yn arddangos y pentref a’i straeon i genedlaethau newydd, gan daflu goleuni ar fywyd trigolion Gallt Melyd trwy’r blynyddoedd. Mae Y Shed hefyd yn helpu darpar entrepreneuriaid ac artistiaid i ddatblygu eu busnesau o fannau unigryw â ffrynt gwydr yn edrych allan dros leoliad arfordirol ysbrydoledig.

Cipolwg ar Y SHED

  • Bwyd a diod gwych
  • Croeso i gerddwyr
  • Cyfeillgar i gŵn
  • Raciau beic
  • Busnesau annibynnol
  • Man adwerthu ar gyfer celf a chrefft leol

Mae Y Shed ar agor Dydd Mawrth-Sul 9.30am-4.30pm

Gwefan: Y Shed


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy