Grant Camau i Gyflogaeth

Ydych chi’n denant i Grŵp Cynefin? Angen cymorth i baratoi eich hunan ar gyfer cyflogaeth? Cael trafferth gyda chostau tuag at gael eich hun i mewn i gyflogaeth? Gwnewch gais am ein grant Camau i Gyflogaeth, a medrwn gynnig cefnogaeth i chi gyda’r costau hyn. Dyma esiamplau o’r math o gymorth y gallem ei gynnig i chi, ond byddwn yn ystyried pob cais.


Logo_Camau_i_Gyflogaeth_bach-01-01

  • Offer i helpu cychwyn neu ddatblygu busnes eich hun
  • Gofal plant byr dymor i helpu chi weithio, hyfforddi neu astudio (amodau)
  • Deunydd a chostau cysylltiol â chwrs
  • Beic neu drwydded bws i helpu chi gyrraedd gwaith
  • Dillad cyfweliad/gwaith ar gyfer y cyfweliad neu swydd newydd holl bwysig
  • Teithio yno ac yn ôl o gyfweliadau
  • Cyrsiau hyfforddiant a chymhwysterau arbenigol
  • Offer cyfrifiadurol i helpu chi fynd i goleg neu i ddechrau busnes

Mwyafswm o £300 ar gael


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy