Hwyluswyr Tai Gwledig

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Dinas_wedi_gorffen_005

Mae Grŵp Cynefin yn cefnogi Hwyluswyr Tai Gwledig ar draws ein ardal weithredu.

Rôl yr Hwylusydd yw:

  • codi ymwybyddiaeth ynglŷn â phrinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl leol mewn ardaloedd gwledig
  • casglu gwybodaeth er mwyn adnabod anghenion tai fforddiadwy o fewn y cymunedau gwledig
  • rhoi grym i’r cymunedau fel eu bod yn gallu ymchwilio opsiynau arloesol
  • cynorthwyo cymunedau i ffurfio partneriaethau priodol
  • cynnig cefnogaeth i breswylwyr mewn perthynas â chymunedau cynaliadwy
  • gwella’r berthynas rhwng asiantaethau gwirfoddol a statudol a chymunedau
  • gweithio gyda chymunedau fel y gallant gofrestru anghenion pobl leol

Os am ragor o wybodaeth gallwch gysylltu â:

Mari Tudur

Catrin Huws

Chloe Jones

ar HTG@grwpcynefin.org

Neu am fanylion am waith Hwyluswyr ewch i wefan http://htgcymru.co.uk/ Facebook neu Twitter


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy