Wardeiniaid Ynni


logo_wardeiniaid

Mae’r Prosiect Wardeiniaid Ynni Cymunedol wedi bod yn rhedeg ers 2011 ac yn cynnig:

  • Cyngor ar dechnegau o arbed ynni tu fewn yr eiddo.
  • Cymorth gyda cyflwyno ceisiadau ‘Warm Home Discount’ (arbedion o £140 os yn gymwys)
  • Cymorth gyda Rhaglen Dwr Cymru ‘Help U’ (arbedion £250 os yn gymwys)
  • Eglurhad a chymorth ynglyn a proses newid darparwr ynni.
  • Esbonio biliau a tariffau.
  • Addysgu ar newid agwedd.

Gweler mwy yma

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â aelodauwardeiniaidynni@grwpcynefin.org


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy