Lle fedra i ddefnyddio’r rhyngrwyd?


KFP_0122

Mae gan lawer o bobl wasanaeth rhyngrwyd yn eu cartref yn awr, ond mae llu o rai eraill na allant fynd ar-lein o gyfforddusrwydd eu cartref.

Rydym ni am i’n gwasanaethau ar-lein fod yn hygyrch i
bawb, felly mae digonedd o leoedd i chi fynd iddynt i gael cysylltiad rhyngrwyd am ddim. Hyd yn oed os ydych chi ar-lein gartref eich hun efallai eich bod chi’n gwybod am rywun nad ydynt? Er bod llawer o bobl hŷn yn defnyddio’r we erbyn hyn, mae’r garfan dros 65 oed yn llai tebygol o fod â chyfrifiadur gartref. A oes gennych chi ffrind neu berthynas hŷn a fyddai wrth eu bodd yn defnyddio’r rhyngrwyd?

Dyma lle i fynd, yn dibynnu ar lle rydych chi’n byw:


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy