Eich Cartref


Eich Cartref

Rhent a Rheoli Arian
Mae’r adran yma’n esbonio mwy am eich rhent a’r dulliau o dalu rhent. Mae…

Gwneud Cais am Waith Trwsio
Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu…

Symud Tŷ
Gallwch benderfynu symud ty oherwydd nifer o resymau:

Gwybodaeth am Fudd-daliadau
A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w…

Cefnogaeth i Denantiaid
Mae Grŵp Cynefin yn darparu sawl cynllun cefnogaeth, mae dau yn benodol (un yn…

Cymryd Rhan

Llawlyfr Tenantiaid

Cogio
Mae’n bosib y byddwch wedi clywed tipyn am hyn yn y newyddion yn ddiweddar.…

ApCynefin - eich cyfrif ar-lein
Os ydych chi'n denant Grŵp Cynefin, mae yna bellach ystod o wasanaethau, ar…

Tâl Gwasanaeth
Tâl gwasanaeth yw cost gwasanaethau neu fuddion a ddarperir yn benodol ar…


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy