Cartrefi ar Rent

Mae gan Grŵp Cynefin gartrefi ar rent o fewn ardal eang yn Siroedd Gwynedd, Môn, Conwy, Dinbych, Fflint, Wrecsam a Powys.


DSC06068

Os ydych am wneud cais am eiddo rhent, mae pob awdurdod lleol yn gweithredu un polisi gosod ac un Gofrestr Tai Cyffredin ar gyfer pawb sy’n ceisio am eiddo rhent sector cymdeithasol.

Am eiddo yn Conwy, cysylltwch â Datrysiadau Tai Conwy ar 0300 1240050 / www.taiconwy.co.uk

Am eiddo yn Sir Ddinbych, cysylltwch â Datrysiadau Tai Sir Ddinbych ar 01824 712911 / https://www.denbighshire.gov.uk

Am eiddo yn Sir y Fflint, cysylltwch â Datrysiadau Tai Sir y Fflint ar 01352 703777 / www.taifflint.co.uk

Am eiddo yn Gwynedd, cysylltwch â Tîm Opsiynau Tai Gwynedd ar 01286 685100 / opsiynautai@gwynedd.gov.uk / www.gwynedd.gov.uk

Am eiddo yn Môn, cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmer Adran Tai Ynys Môn ar 01248 752200 / tai@ynysmon.gov.uk / https://www.ynysmon.gov.uk

Am eiddo yn Powys cysylltwch â‘r Cyngor Sir ar 01597 827464 / http://www.powys.gov.uk

Am eiddo yn Wrecsam, cysylltwch â‘r Cyngor Sir ar 01978 292000 / housing@wrexham.gov.uk / http://www.wrexham.gov.uk


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy