Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn awyrgylch Gymreig lle mae’r amodau gwaith yn flaengar a chyfeillgar i’r teulu.


KFP_3174

Pam gweithio i ni?

Lawrlwythwch ein Pecyn Buddion Staff yma

Mae Grŵp Cynefin wedi derbyn achrediad arian gan Fuddsoddwyr Mewn Pobl. Darllenwch mwy yma.

.

.

Ffurflen Gais

Os yn defnyddio porwr Chrome neu Firefox, bydd yn rhaid i chi safio’r ffurflen gais PDF i’ch cyfrifiadur yn gyntaf trwy de-glicio y linc a dewis ‘Save link as’. Gallwch wedyn ddefnyddio fersiwn diweddaraf Adobe Reader i’w agor.

.

Chwilio am gyfle i wneud eich marc, egni diderfyn a ffocws ar wella bywydau? Gwnewch gais nawr i ymuno â‘n tîm a helpu i lunio’r dyfodol.

.

PENNAETH DATBLYGU

Cyflog: £58,000 y flwyddyn

Lleoliad: Hyblyg - Dinbych / Penygroes / Gweithio gartref

Dyddiad Cau: Hanner dydd, 21.06.21

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (Word)

.

.

Hoffech chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl a phlant sydd wedi dioddef trais?

Mae gwasanaeth Gorwel yn chwilio am unigolion arbennig i lenwi pedair swydd hollbwysig ym maes trais yn y cartref, gan gynnwys dau weithiwr gwrywaidd ar gyfer swyddi penodol. Gallwn ddarparu cyngor a hyfforddiant ar gyfer yr holl swyddi.

Uned o fewn Grŵp Cynefin yw Gorwel sy’n darparu gwasanaethau cefnogi ym maes trais yn y cartref ac atal digartrefedd.

.

YMGYNGHORYDD ANNIBYNNOL TRAIS YN Y CARTREF (IDVA) - GWRYW

Cytundeb Penodol hyd 31 Mawrth 2023

21 awr yr wythnos

Cyflog: £23,287 - £25,447 y flwyddyn pro rata

Lleoliad: Gweithio gartref / Lleoliad swyddfa yng Ngwynedd neu Ynys Môn

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Gwener 25 Mehefin 2021

Mae’r swydd hon ar agor I ddynion yn unig oherwydd anghenion arbenigol y rôl (eithriad o dan Atodlen 9, Rhan 1 Deddf Cydraddoldeb 2010)

a bydd cynnig y swydd yn ddibynnol ar ymateb ffafriol i wiriad yr Heddlu (MV Management Vetting).

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (Word)

.

.

YMGYNGHORYDD ANNIBYNNOL TRAIS YN Y CARTREF (IDVA) - 2 x swydd

Cytundeb Penodol hyd 31 Mawrth 2023

35 awr yr wythnos

Cyflog: £23,287 - £25,447 y flwyddyn

Lleoliad: Gweithio gartref / Lleoliad swyddfa yn Nghwynedd neu Ynys Môn

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Gwener 25 Mehefin 2021

Bydd cynnig y sywdd hon yn ddibynnol ar ymateb ffafriol i wiriad yr Heddlu (MV Management Vetting)

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (Word)

.

.

GWEITHIWR PLANT A PHOBL IFANC - GWRYW

Cytundeb Penodol hyd 31 Mawrth 2023

35 awr yr wythnos

Cyflog: £21,090 - £23,044 y flwyddyn

Lleoliad: Gweithio Gartref / Lleoliad swyddfa Gwynedd neu Ynys Môn

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Gwener 25 Mehefin 2021

Mae’r swydd hon ar agor I ddynion yn unig oherwydd anghenion arbennig y rôl (eithriad o dan Atodlen 9, Rhan 1 Deddf Cydraddoldeb 2010)

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (Word)

.

.

SWYDDOG GWEINYDDOL PROSIECT COVID 19 HWB DINBYCH

Mae HWB Dinbych yn gweithio mewn partneriaeth hefo Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwalader (BIPBC / BCUHB ) a Chyngor Sir Ddinbych sydd wedi ariannu gan Lywodraeth Cymru fel Ganolfan Dosbarthu Profion Llif Unffordd (Lateral Flow Test Distribution Centre). Byddwch yn rhoi cefnogaeth weinyddol i staff HWB Dinbych yn ymwneud a’r prosiect HWB cefnogi Covid.

Cytundeb Penodol am 6 mis

16 awr yr wythnos

Cyflog: £18,523 y fwyddyn pro rata

Lleoliad: HWB Dinbych

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Iau, 24 Mehefin 2021

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (Word)


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy