Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn awyrgylch Gymreig lle mae’r amodau gwaith yn flaengar a chyfeillgar i’r teulu.


KFP_3174

Pam gweithio i ni?

Lawrlwythwch ein Pecyn Buddion Staff yma

Mae Grŵp Cynefin wedi derbyn achrediad arian gan Fuddsoddwyr Mewn Pobl. Darllenwch mwy yma.

.

.

Ffurflen Gais

Os yn defnyddio porwr Chrome neu Firefox, bydd yn rhaid i chi safio’r ffurflen gais PDF i’ch cyfrifiadur yn gyntaf trwy de-glicio y linc a dewis ‘Save link as’. Gallwch wedyn ddefnyddio fersiwn diweddaraf Adobe Reader i’w agor.

.

.

SWYDDOG DIOGELU DATA

Cytundeb Parhaol

Cyflog: : Band E, Pwynt 1 – 5, £28,860 - £32,482 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos; Lleoliad: Hyblyg – swyddfeydd Grŵp Cynefin / Gweithio adre

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Gwener 21 Ionawr 2022

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd (GC468-00)

Ffurflen Gais Pdf (GC468-00)

Ffurflen Gais Word (GC468-00)

.

AIL HYSBYSEB

SWYDDOG GWEINYDDOL TIM HWYLUSWYR TAI GWLEDIG

Cytundeb dros dro - 12 mis

Cyflog: Band C, £21,474 y flwyddyn pro rata

28 awr yr wythnos (ond yn hapus i drafod llai o oriau os oes angen)

Lleoliad: Bangor neu Penygroes / Gweithio adref

Dyddiad cau: 12pm, Dydd Iau, 27 Ionawr 2022

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr GC451-00

Ffurflen Gais (Pdf) GC451-00

Ffurflen Gais (Word) GC451-00

.

.

SWYDD YN EIN CYNLLUN TAI GOFAL YCHWANEGOL FYDD YN AGOR YN FUAN YN NINBYCH

GWEITHIWR NOS / CYSGU I MEWN - AWEL Y DYFFRYN - Dyddiad cau wedi ei ymestyn

Cytundeb Parhaol; Cyflog: £89.10 y noson

Oriau: Shifft 10pm – 8am

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd (GC449-00)

Ffurflen Gais Pdf (GC449-00) / Ffurflen Gais Word (GC449-00)

.

GORWEL

SWYDDI YN EIN PROSIECT TAI A CHEFNOGAETH AR GYFER POBL IFANC YN YR HAFOD, DINBYCH - Dyddiad cau wedi ei ymestyn hyd dydd Gwener 21 Ionawr 2022

GWEITHIWR CEFNOGI ATAL DIGARTREFEDD x 2 swydd

Cytundeb Parhaol; Cyflog: Pwynt 1 - 4, £21,090 - £23,044 y flwyddyn pro rata

Oriau: 21 awr yr wythnos

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd (GC455-00) Dyddiad cau wedi ei ymestyn hyd dydd Gwener 21 Ionawr 2022

Ffurflen Gais Pdf (GC455-00) / Ffurflen Gais Word (GC455-00)

.

MENTOR POBL IFANC - ACHLYSUROL

Cytundeb Parhaol; Cyflog: Pwynt 2 – 4, £17,433 - £18,229 pro rata

Oriau: Fel yr angen

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd (GC456-00) Dyddiad cau wedi ei ymestyn hyd dydd Gwener 21 Ionawr 2022

Ffurflen Gais Pdf (GC456-00) / Ffurflen Gais Word (GC456-00)

.

.

Hoffech chi neud gwahaniaeth i fywydau pobl hŷn. Mae GORWEL yn chwilio am unigolyn arbennig i gefnogi pobl hŷn yn Ynys Môn

GWEITHIWR CEFNOGI POBL HŶN - Dyddiad cau wedi cael ei ymestyn hyd 21/01/2022

Cytundeb Parhaol; Cyflog: £21,090 - £23,044 y flwyddyn

35 awr yr wythnos (Rota Llun i Sul)

Lleoliad: Llangenfi a Chaergybi / Gweithio Adre

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd (GC457-00) Dyddiad cau: 07/01/2022

Ffurflen Gais (Pdf) / Ffurflen Gais (Word)

.

Hoffech chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl a phlant sydd wedi dioddef trais? Mae Gorwel yn chwilio am unigolion arbennig i lenwi swyddi holl bwysig yn y maes trais yn y cartref. Dyddiad cau wedi cael ei ymystyn hyd 21/01/2022

GWEITHIWR PLANT A PHOBL IFANC - AR TRAC

Cytundeb Penodol hyd 31/03/2023; Cyflog: £21,090 - £23,044 y flwyddyn

35 awr yr wythnos (Rota Llun i Sul)

Lleoliad: Meirionnydd a Dwyfor / Gweithio Adre

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd (GC458-00) - Dyddiad cau 07/01/2022

Ffurflen Gais (Pdf) / Ffurflen Gais (Word)

.

GWEITHIWR PLANT A PHOBL IFANC

Cytundeb Penodol hyd 31/03/2023; Cyflog: £21,090 - £23,044 y flwyddyn

35 awr yr wythnos (Rota Llun i Sul)

Lleoliad: Llangefni / Gweithio Adre

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd (GC459-00) - Dyddiad cau 07/01/2022

Ffurflen Gais (Pdf) / Ffurflen Gais (Word)

.

GWEITHIWR CEFNOGAETH SYMUDOL TRAIS YN Y CARTREF

Cytundeb Penodol hyd 31/03/2023; Cyflog: £21,090 - £23,044 y flwyddyn

35 awr yr wythnos (Llun i Gwener ac yn rhan o rota ar alwad Llun i Sul)

Lleoliad: Llangefni / Gweithio Adre

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd (GC460-00) Dyddiad cau 07/01/2022

Ffurflen Gais (Pdf) / Ffurflen Gais (Word)

.

YMGHYNGHORYDD ANNIBYNNOL TRAIS YN Y CARTREF - GWRYW (IDVA)

Mae’r swydd hon ar agor i ddynion yn unig oherwydd anghenion arbenigol y rôl (Eithriad o dan Atodlen 9, Rhan 1 Deddf Cydraddoldeb 2010)

Cytundeb Penodol hyd 31/03/2023; Cyflog: £23,287 - £25,447 y flwyddyn

35 awr yr wythnos

Lleoliad: Swyddfa yng Ngwynedd neu Ynys Môn (i’w drafod) / Gweithio Adre

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd (GC464-00) Dyddiad cau wedi ymestyn 21/01/2022

Ffurflen Gais (Pdf) / Ffurflen Gais (Word)

.

MENTOR TRAIS YN Y CARTREF - ACHLYSUROL

Cytundeb Parhaol; Cyflog: £18,299 y flwyddyn; Oriau yn ôl yr angen

Lleoliad: Gwynedd ag Ynys Môn

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd (GC466-00)

Ffurflen Gais (Pdf) / Ffurflen Gais (Word)

.


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy