Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn awyrgylch Gymreig lle mae’r amodau gwaith yn flaengar a chyfeillgar i’r teulu.


KFP_3174

Pam gweithio i ni?

Lawrlwythwch ein Pecyn Buddion Staff yma

Mae Grŵp Cynefin wedi derbyn achrediad arian gan Fuddsoddwyr Mewn Pobl. Darllenwch mwy yma.

.

.

Ffurflen Gais

Os yn defnyddio porwr Chrome neu Firefox, bydd yn rhaid i chi safio’r ffurflen gais PDF i’ch cyfrifiadur yn gyntaf trwy de-glicio y linc a dewis ‘Save link as’. Gallwch wedyn ddefnyddio fersiwn diweddaraf Adobe Reader i’w agor.

.

Chwilio am gyfle i wneud eich marc, egni diderfyn a ffocws ar wella bywydau? Gwnewch gais nawr i ymuno â‘n tîm a helpu i lunio’r dyfodol.

.

Ail Hysbyseb

HWYLUSYDD TAI GWLEDIG

Cytundeb Parhaol

Cyflog: Pwynt 1 - 5, £24,895 - £28,018 y flwyddyn

35 awr yr wythnos

Lleoliad: I’w drafod / Gweithio adref

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Iau 23 Medi 2021

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (Word)

.

GWEITHIWR CEFNOGAETH ATAL DIGARTREFEDD

(YR HAFOD,DINBYCH)

Cytundeb dros dro – 12 mis

Cyflog: £21,090 y flwyddyn pro rata

Lwfans ar–alwad £12 y diwrnod. Lwfans cysgu mewn £ 60.00

35 awr yr wythnos

Lleoliad: Yr Hafod, Dinbych

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Iau 30 Medi 2021

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (Word)

.

Ail Hysbyseb

MENTOR TRAIS YN Y CARTREF (ARFON)

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £17,443 - £18,299 y flwyddyn pro rata

Lwfans ar–alwad £12 y diwrnod / £24 ar benwythnosau a gwŷl banc

21 awr yr wythnos

Lleoliad: Arfon

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Iau 30 Medi 2021

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (Word)

.

Ail Hysbyseb

MENTOR TRAIS YN Y CARTREF (ACHLYSUROL)

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £17,443 - £18,299 y flwyddyn pro rata

Lwfans ar–alwad £12 y diwrnod / £24 ar benwythnosau a gwŷl banc

Oriau yn ôl y galw

Lleoliad: De Gwynedd, Arfon ac Ynys Môn

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Iau 30 Medi 2021

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (Word)

.

MENTOR TRAIS YN Y CARTREF (YNYS MÔN)

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £17,443 - £18,299 y flwyddyn pro rata

Lwfans ar–alwad £12 y diwrnod / £24 ar benwythnosau a gwŷl banc

21 awr yr wythnos

Lleoliad: Ynys Môn

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Iau 30 Medi 2021

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (Word)

.

GWEITHIWR PLANT A PHOBL IFANC

Cytundeb dros dro - 12 mis

Cyflog: £21,090 y flwyddyn pro rata

Lwfans ar–alwad £12 y diwrnod / £24 ar benwythnosau a gwŷl banc

21 awr yr wythnos

Lleoliad: Llangefni / Gweithio adref

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Iau 30 Medi 2021

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (Word)

.

SWYDDOG TAI

Cytundeb Dros Dro - Cyfnod mamolaeth

Cyflog: Band D, Pwynt 1 £24,895 y flwyddyn pro rata

35 awr yr wythnos

Lleoliad: Llangefni neu Penygores / Gweithio o adre

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Gwener 1 Hydref 2021

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (Word


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy