Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn awyrgylch Gymreig lle mae’r amodau gwaith yn flaengar a chyfeillgar i’r teulu.


KFP_3174

Pam gweithio i ni?

Lawrlwythwch ein Pecyn Buddion Staff yma

Mae Grŵp Cynefin wedi derbyn achrediad arian gan Fuddsoddwyr Mewn Pobl. Darllenwch mwy yma.

.

.

Ffurflen Gais

Os yn defnyddio porwr Chrome neu Firefox, bydd yn rhaid i chi safio’r ffurflen gais PDF i’ch cyfrifiadur yn gyntaf trwy de-glicio y linc a dewis ‘Save link as’. Gallwch wedyn ddefnyddio fersiwn diweddaraf Adobe Reader i’w agor.

.

Chwilio am gyfle i wneud eich marc, egni diderfyn a ffocws ar wella bywydau? Gwnewch gais nawr i ymuno â‘n tîm a helpu i lunio’r dyfodol.

.

CYFARWYDDWR ARLOESEDD A THWF Y GRŴP

Cytundeb: Parhaol

Cyflog: Cystadleuol

Oriau gweithio: Cyfleusterau gweithio hyblyg a’r gallu i weithio o bell / gweithio gartref

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Mawrth 18 Mai 2021

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (Word)

.

CYFARWYDDWR GWEITHREDIADAU’R GRŴP

Cytundeb: Parhaol

Cyflog: Cystadleuol

Oriau gweithio: Cyfleusterau gweithio hyblyg a’r gallu i weithio o bell / gweithio gartref

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Mawrth 18 Mai 2021

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (Word)

.

PENNAETH DATBLYGU

Cytundeb: Parhaol

Cyflog: Cystadleuol

Oriau gweithio: Cyfleusterau gweithio hyblyg a’r gallu i weithio o bell / gweithio gartref

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Mawrth 18 Mai 2021

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (Word)

.

.

GOFALYDD CYNLLUN

Cytundeb Parhaol

Cyflog: Y Cyflog Byw - £9.50 yr awr

14 awr yr wythnos

Lleoliad: Tremadog

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Gwener, 7 Mai 2021

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen Gais (pdf)

Ffurflen Gais (word)

.

.

ASESYDD CARTREFI FFORDDIADWY (2 X SWYDD)

Cytundeb Cyfnod Penodol o 3 blynedd

Cyflog: £24,895 y flwyddyn (pro rata)

Lleoliad: Penygroes - Oriau 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Dinbych - Oriau 21 awr yr wythnos

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Iau 20 Mai 2021

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd (Lleoliad Penygroes 35 awr)

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd (Lleoliad Dinbych 21 awr)

Ffurflen Gais (pdf)

Ffurflen Gais (word)


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy