Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth positif i fywydau a chymunedau

Ffrwd Facebook

Dod o hyd i ni ar Facebook

Y diweddaraf

Staff Grwp Cynefin ym Machynlleth

Grŵp Cynefin yn ehangu ei ardal i Fachynlleth

04 Mai 2022

Grŵp Cynefin yn ehangu ei ardal i Fachynlleth Mae gan denantiaid 53 o gartrefi ym Mhowys landlord newydd sbon wrth i gymdeithas dai Grŵp Cynefin ehangu ei hardal weithredol i Fachynlleth. Cyn bo hir bydd y grŵp yn cymryd drosodd y gwaith o reoli 53 eiddo gan Wales & West Housing. Maent yn cynnwys 51 […]

Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr Grwp Cynefin

Prif Weithredwr yn galw am ymateb brys i’r argyfwng tai

08 Ebr 2022

Mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu ar frys i ymateb i’r argyfwng tai yn nghefn gwlad Cymru, rhag colli ewyllys da’r cymunedau hynny sy’n wynebu’r argyfwng.

Grŵp Cynefin i lywio cynllun peilot tai fforddiadwy’r Llywodraeth yn Nwyfor

05 Ebr 2022

Mae Grŵp Cynefin, sy’n arbenigo ym maes datblygu tai mewn cymunedau gwledig, yn falch o fod yn rhan o gynllun peilot Llywodraeth Cymru yn Nwyfor i geisio dod o hyd i ddatrysiadau i gartrefu pobl leol yn yr ardal.

Llun artist o sut fydd yn ganolfan yng nghanol Penygroes yn edrych

Cynllun iechyd a llesiant £38 miliwn Dyffryn Nantlle

29 Maw 2022

Mae Grŵp Cynefin wedi cyhoeddi dogfen weledigaeth yn datgelu manylion cynllun £38 miliwn ym Mhenygroes, Gwynedd.

Beth arall sy'n newydd?

Tai Gofal Ychwanegol

Cookie Settings