Y diweddaraf

Uned Grŵp Cynefin yn rhan o gynllun newydd o’r ysbyty i’r cartref yng Ngwynedd

27 Gor 2023

Mae uned digartrefedd a chefnogaeth Grŵp Cynefin, Gorwel, yn bartner mewn gwasanaeth newydd i helpu pobl sydd wedi profi salwch meddwl i ddychwelyd gartre’ yn ddiogel ar ôl triniaeth ysbyty. Mae’r cynllun newydd fydd yn gweithredu yng Ngwynedd wedi ei ddatblygu trwy bartneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Gwynedd a Gorwel. Mae’r cynllun […]

Grŵp Cynefin yn annog cyfeillgarwch a sgwrs yn Ninbych

26 Meh 2023

Annog sgwrs, cysylltiad a chyfeillgarwch rhwng pobol o bob oed. Dyna yw bwriad cynllun arbennig yn nhref Dinbych, sef ‘Meinciau Cyfeillgar Dinbych’. Cymdeithas dai Grŵp Cynefin a Chymunedau Bywiog Hamdden Sir Ddinbych sy’n cydweithio ar y prosiect arbennig hwn. Mae’n cynnwys gweithio gydag artistiaid a chymunedau lleol i greu cyfres o feinciau lliwgar a thrawiadol […]

Bryn Ellis yn sefyll i lawr fel Cyfarwyddwr Adnoddau Grŵp Cynefin

05 Meh 2023

Mae Cyfarwyddwr Adnoddau Grŵp Cynefin, Bryn Ellis, wedi penderfynu gadael ei rôl ar ôl rhoi dros 23 mlynedd o wasanaeth fel Cyfarwyddwr Gweithredol i Grŵp Cynefin ac un o’i ragflaenwyr, Cymdeithas Tai Clwyd, er mwyn canlyn heriau newydd. Hoffai pawb yn Grŵp Cynefin ddiolch i Bryn am ei gyfraniad ffyddlon i’r cwmni dros y cyfnod […]

Shan Lloyd Williams yn sefyll i lawr fel Prif Weithredwr Grŵp Cynefin

16 Mai 2023

Ar ôl pum mlynedd yng ngofal y gymdeithas dai yng ngogledd Cymru, mae Prif Weithredwr Grŵp Cynefin, Shan Lloyd Williams, yn rhoi’r gorau i’w rôl  er mwyn canolbwyntio ar brosiectau a diddordebau personol. Hoffai Grŵp Cynefin ddiolch i Shan am ei chyfraniad i’r gymdeithas dros y cyfnod hwnnw a dymuno pob llwyddiant iddi i’r dyfodol. […]

Beth arall sy'n newydd?

Ffrwd Facebook

Dod o hyd i ni ar Facebook

Tai Gofal Ychwanegol

Cookie Settings