Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth positif i fywydau a chymunedau

Y diweddaraf

#YGôl Cefnogwch y tîm sy’n rhoi terfyn ar drais yn erbyn menywod a merched

25 Tach 2022

Mae uned  Grŵp Cynefin, Gorwel, yn galw ar gymunedau gogledd Cymru i gefnogi ymgyrch Diwrnod Rhuban Gwyn eleni – #YGôl – i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod  a merched. Fel rhan o’r ymgyrch, cynhaliodd Gorwel ddigwyddiad yng Nghlwb Pêl-droed Caernarfon i godi ymwybyddiaeth o’r effaith cam-drin domestig. Eleni mae Diwrnod y Rhuban Gwyn […]

Grŵp Cynefin yn ymuno gyda sefydliadau gogledd Cymru i gynnig croeso cynnes y gaeaf hwn

21 Tach 2022

Mae Grŵp Cynefin wedi ymuno gyda phartneriaid ledled gogledd Cymru i gynnig mannau cynnes a diogel i bobl sy’n ei chael hi’n anodd ymdopi gyda chostau ynni cynyddol dros y gaeaf. Mae’r fenter Croeso Cynnes yn cael ei harwain gan Menter Môn, ar y cyd â nifer o sefydliadau eraill fel rhan o Mudiad 2025.  […]

Diwrnod recriwtio staff ar gyfer gwasanaeth cam-drin domestig a digartrefedd sy’n prysur ehangu

03 Tach 2022

Gyda lansiad gwasanaeth newydd i atal digartrefedd ymhlith pobl hŷn ar Ynys Môn, cyllid ychwanegol ar gyfer cymorth i ddioddefwyr cam-drin domestig yn ogystal â’u gwasanaethau cymorth sefydledig, mae Osian Elis, Prif Swyddog newydd Gorwel, yn awyddus i ehangu ei weithlu hefyd. Osian, a benodwyd yn gynharach eleni, sydd y tu ôl i’r hwb i […]

Partneriaid yn dod at ei gilydd i nodi dechrau gwaith gwerth £12.2 miliwn yn Rhuthun

11 Hyd 2022

Daeth holl bartneriaid cynllun gwerth £12.2miliwn i ehangu tai gofal ychwanegol Grŵp Cynefin  yn Llys Awelon, Rhuthun, at ei gilydd i dorri tywarchen i nodi dechrau’r gwaith. Bu Prif Weithredwr Grŵp Cynefin Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ddinbych Graham Boase, Cyfarwyddwr Read Constructions Wiliam Jones, a swyddogion allweddol eraill sy’n ymwneud â’r prosiect […]

Beth arall sy'n newydd?

Ffrwd Facebook

Dod o hyd i ni ar Facebook

Tai Gofal Ychwanegol

Cookie Settings