Datganiad 

Yn dilyn adolygiad mewnol, mae Bwrdd Rheoli Grŵp Cynefin wedi gofyn i Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Adnoddau’r Grŵp gamu yn ôl o’u swyddi am y tro.

Mae Tîm Arweinyddiaeth Dros Dro yn ei le.

Rydym am sicrhau tenantiaid a chwsmeriaid na fydd y penderfyniad hwn yn effeithio ar unrhyw un o’n gwasanaethau a bydd ein gweithgareddau yn ein cymunedau yn parhau fel arfer.

 

Cookie Settings