Y Shed yn derbyn hwb gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Wednesday 22 April 2020

Mae prosiect cymunedol a gafodd ei daro gan bandemig Coronavirus wedi cael hwb gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.


Y Shed yn derbyn hwb gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Roedd prosiect Y Shed, yng Ngallt Melyd wedi bod ar agor am gwta naw mis pan gafodd y wlad ei heffeithio gan gyfyngiadau symud.

Mae’r adeilad rhestredig Gradd II , a oedd wedi cael trawsnewidiad gwerth £1.2 miliwn ar ôl sefyll yn wag ers blynyddoedd, yn gartref i gaffi a phedwar busnes cychwynnol. Cafodd pob un eu gorfodi i gau, gan effeithio ar y busnesau, y prosiect, a’r gymuned gyfagos.

Dan arweiniad y gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin a’r Meliden Residents Action Group, roedd Y Shed wedi dod yn rhan werthfawr o fywyd y pentref .

Meddai Mair Edwards, Rheolwr Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin: “Yn yr amser byr ers ei agor, mae’r Shed wedi meithrin busnesau newydd, wedi darparu llwyfan ar gyfer artistiaid a chrefftwyr lleol a sefydlu ei hun yng nghalon Gallt Melyd. Roedd gorfod cau’r adeilad, y caffi a’r busnesau mor ddi-rybudd yn teimlo llethol.”

Diolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae’r Shed wedi derbyn £18,100 trwy ei Grant Ychwanegol COVID-19 .

“Bydd manteision y Grant Ychwanegol Covid-19 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn bell-gyrhaeddol,” meddai Mair. “Mae’n ein galluogi i ni ymdrin â cholledion incwm yn ogystal â chwrdd â chostau parhaus sy’n gysylltiedig â rhedeg a chynnal yr adeilad. Mewn cyfnod byr, roedd Y Shed a’r busnesau yno wedi adeiladu sylfaen gwych o gwsmeriaid, ac mae’r hen adeilad hyfryd hwn wedi dod yn fan cyfarfod hoffus ar gyfer y gymuned ehangach.

“Pan fydd hyn i gyd drosodd, rydym eisiau gwneud yn siŵr ein bod ni yma i gefnogi pawb sy’n gweithio yma, yn ymweld â’r Shed neu’n defnyddio’r lle. Bydd gwytnwch cymunedol yn chwarae rhan wrth helpu’r wlad i wella, a bydd mentrau fel Y Shed yn werthfawr o ran dod â phobl yn nôl at ei gilydd yn araf. ”

Dros y chwe mis nesaf, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn blaenoriaethu ceisiadau am grant ar gyfer gweithgaredd cymunedol sy’n gysylltiedig â COVID-19. I ddarganfod mwy ewch i www.tnlcommunityfund.org.uk/wales


Yn ôl i'r rhestr