Mae busnesau bychan a’r rhai sy’n dechrau yn cael cyfle i fod ar y trywydd cywir, diolch i fenter gymunedol newydd Thursday 19 July 2018

Mae hen adeilad rheilffordd ar y rhodfa yng Ngallt Melyd, Prestatyn, wrthi’n cael ei ail-wampio ar gost o £1.2m, lle bydd yr adeilad gwag yn cael ei drosglwyddo’n hwb yn cynnwys siop, caffi, arddangosfa treftadaeth, cyfleuster llogi beiciau, ac unedau busnes.


Mae busnesau bychan a’r rhai sy’n dechrau yn cael cyfle i fod ar y trywydd cywir, diolch i fenter gymunedol newydd

Bydd yr adeilad rhestredig Gradd II – a adwaenir fel Y Shed – yn cael ei ymestyn gyda phedwar cynhwysydd morgludo yn cael eu trawsnewid yn unedau busnes fforddiadwy gyda’r gwasanaethau ynddynt.

Arweinir y prosiect gan Grŵp Cynefin a Grŵp Gweithredu Trigolion Gallt Melyd, a gwahoddir tenantiaid nawr i gofrestru eu diddordeb yn y gofod a fydd ar gael i’w llogi pan fydd Y Shed, yr atyniad treftadaeth rheilffordd cyntaf o’i fath ym Mhrestatyn, yn agor.

Dywedodd Mair Edwards, Rheolwr Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin: “Mae Y Shed mewn lleoliad arbennig gyda golygfeydd bendigedig o Fôr Iwerddon a thir gwledig hyfryd o’i hamgylch.

“Mae ein unedau’n garreg sarn berffaith ar gyfer pobl sydd efallai’n rhedeg busnes o’r cartref ac yn chwilio am le mwy neu sydd eisiau cymryd y cam nesaf a thyfu eu busnes.

“Yn unedau busnes fforddiadwy ac wedi’u gwasanaethu’n llawn, maent yn ddelfrydol ar gyfer busnesau llai. O ystyried y lleoliad, gallant hefyd apelio’n benodol at bobl sy’n gweithio mewn diwydiannau creadigol sydd angen gofod ychwanegol i weithio neu sy’n dymuno gweithio mewn awyrgylch ysbrydoledig.”

Mae hyd at 50,000 o bobl y flwyddyn yn defnyddio hen lein y rheilffordd, a fyddai, meddai Mair, yn galluogi busnesau bach a busnesau newydd i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

“Mae pob un o’r bobl hynny sy’n defnyddio’r lein yn gwsmer posibl, nid yn unig ar gyfer Y Shed, ond i’r bobl sy’n llogi’r unedau busnes hefyd. Mae’r datblygiad hwn yn rhoi cyfle i bobl arddangos eu gwaith, eu talent a’u gwasanaethau mewn lleoliad ysbrydoledig ac unigryw,” ychwanegodd Mair.

Mae Y Shed hefyd yn chwilio am arlwywyr neu gwmniau bwyd a diod sefydledig a allai fod â diddordeb mewn rhedeg caffi Y Shed sydd ag 80 o seddi.

“Bydd Y Shed yn canolbwyntio ar fyw’n iach – lle bydd man aros perffaith ar gyfer pobl sy’n cerdded, beicio neu redeg ar lwybr Prestatyn-Dyserth. Rydym yn awyddus i glywed gan bobl neu gwmnïau, yn enwedig y rhai sydd â diddordeb mewn defnyddio cynnyrch lleol a chreu prydau bwyd iachus, a allai fod â diddordeb mewn rhedeg y caffi ar ein rhan,” dywedodd Mair.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb yn yr unedau busnes neu’r caffi ac sydd angen mwy o wybodaeth gysylltu â Grŵp Cynefin drwy anfon e-bost at yshed@grwpcynefin.org neu drwy ffonio’r Tîm Mentrau Cymunedol ar 0300 111 2122.

Dogfennau


Yn ôl i'r rhestr