Teyrnged i John Glyn Jones Wednesday 13 May 2015

Rydym wedi derbyn newyddion trist iawn am farwolaeth sydyn John Glyn Jones.


Teyrnged i John Glyn Jones

Ef oedd Prif Weithredwr cyntaf Tai Clwyd a bu yn y swydd am 25 mlynedd tan iddo ymddeol yn 2007. Roedd yn un o arweinwyr pwysicaf y mudiad cymdeithasau tai yng Nghymru ers dyddiau cynnar yr 1980au. Gwnaeth gyfraniad amhrisiadwy i ddatblygiad Tai Clwyd, yn bencampwr dros anghenion cymunedau gwledig a’r Gymraeg, ac roedd yn uchel iawn ei barch ymhlith ei gydweithwyr a phartneriaid ar draws Cymru.

Bydd colled enfawr ar ei ôl, fel ffrind a cyn gydweithiwr, ac hoffem estyn ein cydymdeimlad dwysaf i’w deulu.


Yn ôl i'r rhestr