Anogir tenantiaid i fod yn ymwybodol o bwysigrwydd cadw apwyntiadau eiddo Friday 17 January 2020

Mae Grŵp Cynefin wedi cyhoeddi nodyn atgoffa i’w tenantiaid i sicrhau eu bod yn cadw apwyntiadau cynnal a chadw yn eu heiddo.


Anogir tenantiaid i fod yn ymwybodol o bwysigrwydd cadw apwyntiadau eiddo

Mae Grŵp Cynefin yn galw ar eu tenantiaid i sicrhau eu bod wrth law er mwyn i waith pwysig gael ei wneud i’w cartrefi er mwyn parhau i’w diogelu.

Mae gan Grŵp Cynefin wasanaeth cynnal a chadw tai sy’n gwneud atgyweiriadau arferol ac argyfwng yn ôl yr angen.

Yn anffodus, bu’n rhaid canslo rhai apwyntiadau oherwydd bod tenantiaid naill ai ddim gartref neu methu trefnu mynediad.

Mae Grŵp Cynefin yn cymryd gwaith cynnal a chadw eiddo o ddifrif ac wedi canolbwyntio ar dynhau polisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch, gan gynnwys gwaith wrth gyfathrebu i denantiaid faint ei ddarpariaeth diogelwch tân, yn sgil y tân yn Nhŵr Grenfell.

Yn 2018/19, cwblhawyd 97 y cant o atgyweiriadau brys o fewn 24 awr, tra bod 99.8 y cant o eiddo Grŵp Cynefin wedi derbyn eu harolygiad blynyddol.

Pwysleisiodd Rhiannon Dafydd, rheolwr tai Grŵp Cynefin, bwysigrwydd cydweithrediad tenantiaid wrth ganiatáu i waith cynnal a chadw gael ei wneud pan fo angen.

Meddai: “Diogelwch ein preswylwyr yw ein prif flaenoriaeth, a dyna pam ein bod yn annog pob tenant i sicrhau eu bod gartref ac yn gallu cynorthwyo peirianwyr i gael mynediad i’r eiddo pan fo apwyntiadau cynnal a chadw yn codi a phan fo archwiliadau arferol blynyddol yn codi.

“Mae’r archwiliadau a’r gwaith yma’n cael ei wneud er diogelwch pob tenant, eich cartref a’ch teuluoedd. Byddem yn annog pawb i sicrhau bod modd archwilio a chynnal a chadw’r eiddo pan fydd apwyntiad ar gael i chi.”

Mae tenantiaid yn gyfrifol am yswirio cynnwys eu cartref. Bydd Grŵp Cynefin yn yswirio’r adeilad.

Mae gan y gymdeithas dai wasanaeth brys y tu allan i oriau swyddfa. Mae’n gweithredu rhwng 5yh a 8.30yb, ac ar benwythnosau a Gwyliau Banc. Gallwch gysylltu â‘r gwasanaeth ar alwad trwy ffonio 0300 111 2122.

Dogfennau


Yn ôl i'r rhestr