Llythyr Tenantiaid a Cwestiynau a Ofynnir yn Aml Friday 20 March 2020

Rydym wedi ysgrifennu at ein tenantiaid am yr hyn yr ydym yn ei wneud ac rydym hefyd wedi cynnwys dogfen cwestiynau cyffredin sy'n esbonio'n fanylach sut yr effeithir ar ein gwasanaethau.


Llythyr Tenantiaid a Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Mae Grŵp Cynefin yn gwerthfawrogi bod hwn yn gyfnod anodd a hoffem gynnig sicrwydd o’n hymrwymiad i gadw ein tenantiaid yn ddiogel, yn dilyn y cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. O ystyried y nifer cynyddol o achosion o Coronafirws yn y wlad, rydym yn gosod mesurau i ddiogelu lles ein holl denantiaid fel ein blaenoriaeth llwyr. Rydym wedi amlinellu yn ein llythyr i denantiaid yr hyn yr ydym yn ei wneud, rydym hefyd wedi cynnwys dogfen cwestiynau cyffredin ar sy’n esbonio’n fanylach sut yr effeithir ar wasanaethau.

  • Lawrlwythwch copi o’r llythyr i denantiaid sy’n ymwneud â thenantiaeth, gwaith atgyweirio, rhent a mwy yma.
  • Gweler yr atebion i gwestiynau a ofynnir yn aml gan ein tenantiaid ynglŷn â‘r Coronafirws yma.

Dogfennau


Yn ôl i'r rhestr