Storm Dennis Friday 14 February 2020

Byddwch yn ofalus dros y penwythnos, mae Storm Dennis bellach wedi'i uwchraddio i rybudd Ambr mewn rhai ardaloedd yng ngogledd Cymru


Storm Dennis

Dyma fanylion cyswllt defnyddiol:

• Grŵp Cynefin: 0300 111 2122

• Trydan: 105

• Dŵr Cymru: 0800 052 0130

• Nwy: 0800 111 999

• Cyfoeth Naturiol Cymru: 0300 065 3000

• Galw Iechyd Cymru: 0845 46 47

• Gwasanaethau Brys: 999

• Heddlu (dim argyfwng): 101

Er mwyn ein helpu i gynorthwyo tenantiaid sydd angen cefnogaeth brys, rydym yn gofyn i bobl gysylltu â ni mewn argyfwng yn unig. Ystyriwch os mai Grŵp Cynefin y dylech gysylltu hefo gyntaf, efallai mai’r gwasanaethau brys, cynghorau lleol, a darparwyr gwasanaeth fel band eang a theledu sydd angen i chi gysylltu gyda’n gyntaf.

Byddwn yn mynychu galwadau brys pan fydd yn ddiogel i’n contractwyr wneud hynny.

Dogfennau


Yn ôl i'r rhestr