Storm Ciara Sunday 9 February 2020

Rydym yn derbyn nifer uchel o alwadau ynghylch difrod i eiddo o ganlyniad i Storm Ciara.


Storm Ciara

Rydym yn derbyn nifer uchel o alwadau ynghylch difrod i eiddo o ganlyniad i Storm Ciara.

Er mwyn ein helpu i gynorthwyo tenantiaid sydd angen cefnogaeth brys, rydym yn gofyn i bobl gysylltu â ni mewn argyfwng yn unig.

Cyn cysylltu gyda Grŵp Cynefin, ystyriwch os mai ni yw’r cwmni gorau i chi gysylltu â – fallai mai Scottish Power Energy Networks (SPEN), y gwasanaethau brys, cynghorau lleol, a darparwyr gwasanaeth fel band eang a theledu sydd angen i chi gysylltu gyntaf.

Rydym yn mynychu galwadau brys pan fydd yn ddiogel i’n contractwyr wneud hynny.

Os nad yw’ch ymholiad yn un brys, tynnwch luniau o’r ddifrod a’u hanfon trwy e-bost atom i post@grwpcynefin.org. Byddwn yn ymateb yn ystod oriau gwaith arferol o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm. Bydd ein llinellau ffôn ar agor o 8:30am ymlaen. Rydym yn rhagweld y bydd hi’n brysur iawn dydd Llun 10 Chwefror 2020, os nad ydy eich sefyllfa angen sylw brys byddem yn ddiolchgar pe byddai modd i chi oedi rhag cysylltu am y tro.

Dim Trydan : Ffoniwch 105

Dŵr Cymru: 0800 052 0130

Nwy Prydain: 0800 111 999

Cyfoeth Naturiol Cymru: 0300 065 3000


Yn ôl i'r rhestr