Diddymu’r Hawl i Brynu yng Nghymru Friday 16 March 2018

Ni fydd gan denantiaid cymdeithasau tai yr hawl i brynu neu gaffael eu cartref o 26 Ionawr 2019 ymlaen.


Diddymu’r Hawl i Brynu yng Nghymru

Ni fydd gan denantiaid cymdeithasau tai yr hawl i brynu neu gaffael eu cartref o 26 Ionawr 2019 ymlaen.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw gwybodaeth i helpu i esbonio beth sydd angen i denantiaid wybod ynglŷn â’r Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael yn dod i ben, a beth ddylech chi ei wneud os ydych chi’n denant syn meddwl gwneud cais i brynu’ch cartref:

Cliciwch yma i lawr lwytho Gwybodaeth am derfyn yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael yng Nghymru mae fformatau gwahanol o’r ddogfen hefyd ar gael yma.

Ar hyn o bryd mae gan bedwar awdurdod lleol yng Nghymru ataliad Hawl i Brynu ar waith ac felly nid yw’r Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael yn bodoli ynddynt. Ymhlith y siroedd yr ydym ni’n gweithredu ynddynt, mae hyn yn berthnasol i Sir Ddinbych, Sir y Fflint ac Ynys Môn.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut y bu i’r ddeddfwriaeth gael ei gymeradwyo ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru cliciwch yma

Ni fydd dileu’r Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael yn effeithio ar denantiaid Grŵp Cynefin mewn unrhyw ffordd arall.

Os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â ni ar 0300 111 2122 neu anfonwch e-bost at: post@grwpcynefin.org

Dogfennau


Yn ôl i'r rhestr