Penodi aelodau newydd i fwrdd Grŵp Cynefin Iau 30 Hydref 2014

Mae Grŵp Cynefin wedi penodi tri aelod newydd i'r Bwrdd Rheoli.


Penodi aelodau newydd i fwrdd Grŵp Cynefin

Daw Dafydd Lewis, Carys Edwards a Julia Hughes â chyfoeth o brofiad ym maes tai, gofal cymdeithasol a rheoli ar lefel uwch i’r swyddi gwirfoddol.

O Ddolgellau y daw Dafydd sy’n gyn gyfarwyddwr corfforaethol a oedd yn gyfrifol am dai a gofal cymdeithasol yng Nghyngor Gwynedd.

Mae Carys, o’r Parc ger Y Bala, yn gyn bennaeth gwasanaethau i oedolion yng Nghyngor Ynys Môn.

O Langwyfan ger Dinbych y daw Julia Hughes, a than yn ddiweddar bu’n gyfarwyddwr addysg i oedolion ac addysg cymunedol yng Ngholeg Llandrillo.

Mae aelodau’r Bwrdd wedi treulio’r mis diwethaf ymweld ag eiddo a phrosiectau Grŵp Cynefin i gael dysgu mwy am waith y gymdeithas o fewn cymunedau ar draws Gogledd Cymru.

Yn ôl John Arthur Jones, Cadeirydd Grŵp Cynefin,: “Mae llywodraethu da yn gwbl hanfodol i ddatblygiad parhaus a llwyddiant ein gwaith o ddydd i ddydd. Mae Dafydd, Carys a Julia yn aelodau newydd gwerthfawr i dîm ein Bwrdd Rheoli.

“Mae’r bwrdd yn gyfrifol am gyfarwyddo prosiectau Grŵp Cynefin ar draws Gogledd Cymru, a bydd profiad a sgiliau pob un o’r tri yn cyfrannu’n sylweddol at bortffolio eiddo a mentrau cymunedol y gymdeithas.”

Mae Grŵp Cynefin yn darparu mwy na 3,700 o gartrefi ar rent a 700 o eiddo fforddiadwy i bobl ar draws Gogledd Cymru.

Yn ogystal â phortffolio tai, mae Grŵp Cynefin hefyd yn gyfrifol am nifer o brosiectau cymunedol ar draws Gogledd Cymru, gan gynnwys Canllaw Cyf, Cywaith Cyf, a gwasanaeth cymorth cam-drin domestig Gorwel.

Yn ôl prif weithredwr Grŵp Cynefin, Walis George: “Mae Grŵp Cynefin yn croesawu Julia, Dafydd a Carys yn aelodau newydd i’r Bwrdd Rheoli.

“Maen nhw’n dod â chyfoeth o brofiad mewn gwahanol feysydd, gan gynnwys addysg i oedolion, gofal cymdeithasol a thai; ac edrychaf ymlaen at weithio gyda nhw i ddatblygu cymunedau cynaliadwy ar draws Gogledd Cymru.”


Yn ôl i'r rhestr