Masnachwyr adeiladu lleol yn darparu nwyddau a llafur i adnewyddu gardd Tuesday 24 April 2018

Daeth tri o fusnesau Ynys Môn, Jewsons, Mona Precast a Grays Waste, i’r adwy pan ofynnwyd iddynt ddarparu nwyddau a llafur i helpu i adnewyddu gardd defnyddiwr gwasanaeth sydd ag afiechyd terfynol, gyda J. Williams Contractors, North Wales Plant Hire a Jewson, Tool Hire Llangefni yn cyflenwi’r offer.


Masnachwyr adeiladu lleol yn darparu nwyddau a llafur i adnewyddu gardd

Wedi eu cyfeirio at Gorwel, daparwr cefnogaeth o fewn Grŵp Cynefin, sy’n darparu ystod o wasanaethau cefnogi ar gyfer pobl hŷn, a phobl sydd yn cael eu heffeithio gan drais yn y cartref a digartrefedd, dymuniad y defnyddiwr gwasanaeth oedd gwneud yr ardd yn fwy preifat i’w galluogi i fwynhau amser gyda’r teulu yn yr awyr agored.

Dywedodd Osian Elis, Cydlyndd Atal Digartrefedd Gorwel, “Cyfeiriwyd y tenant at Gorwel ym mis Rhagfyr 2016 gyda phroblemau iechyd cymhleth, ac nid oedd prin yn gadael y cartref. Ac yntau yn gyfyngedig i ddwy ystafell yn yr eiddo, gofynnodd Gorwel i’r cwmniau hyn am eu cymorth i wneud ei ardd yn fwy hygyrch.

“Ar ôl cael addewid o ddeunyddiau a llafur, daeth pawb ynghyd i dorchi eu llewys, yn cynnwys aelodau’r teulu, i gwblhau’r prosiect. Erbyn heddiw mae’r ardd yn gwbl hygyrch i’r tenant gyda gwelyau pridd wedi eu codi fel bod y tenant yn gallu plannu blodau yn ogystal â llysiau. Mae tŷ chwarae bychan hefyd wedi ei adeiladu fel bod y tenant yn gallu gwylio ei wyrion a’i wyresau yn chwarae yn yr ardd.

“Ni allwn ddiolch digon i’r busnesau lleol am eu caredigrwydd a’u cefnogaeth. Mae’r ardd wedi ei thrawsnewid yn llwyr, yn le golau a chroesawgar, ac erbyn hyn mae’n amgylchedd perffaith i’r defnyddiwr gwasanaeth.”

Mae mwy o wybodaeth am Gorwel ar gael yma

Before
Cynt
During
Yn Ystod

Garden finished
Wedi ei orffen

Wedi ei orffenYn ôl i'r rhestr