Adnodd Cymharu Perfformiad Cymdeithasau Tai Thursday 1 November 2018

Mae Grŵp Cynefin yn landlord cymdeithasol cofrestredig a gofrestrwyd yng Nghymru, neu fel y gelwir yn aml, yn ‘Gymdeithas Dai’. Mae Llywodraeth Cymru wedi adolygu’r trefniadau rheoleiddio yn ddiweddar, ac wedi creu adnodd i alluogi tenantiaid, defnyddwyr gwasanaeth, rhanddeiliaid a phartneriaid gael mynediad at ddata perfformiad.


Adnodd Cymharu Perfformiad Cymdeithasau Tai

Mae modd gweld beth yw perfformiad Grŵp Cynefin yn erbyn sawl pennawd perfformiad, megis perfformiad ariannol, bodlonrwydd ei thenantiaid a chyflwr eiddo, ac mae modd gweld y data yma am bob cymdeithas dai arall yng Nghymru er mwyn cymharu. Mae’r data
perfformiad hyd at ddiwedd Mawrth 2018.

Caiff yr adnodd hwn ei lansio heddiw, 1af Tachwedd 2018, a gellir clicio ar y linc isod i gael mynediad ato. Byddwn yn croesawu unrhyw sylwadau neu gwestiynau boed ar yr adnodd ei hun, neu ar ein data perfformiad, a gallwch wneud hynny trwy gysylltu â Sioned Ames,
Uwch Swyddog Perfformiad, ar 0300 111 2122, neu post@grwpcynefin.org.

Dyma’r linc i’r adnodd: Adnodd Cymharu Cymdeithasau Tai.(Er mwyn gweld y data ar y wefan, cliciwch ar y penawdau perfformiad.)


Yn ôl i'r rhestr