Cynllun HWB Grŵp Cynefin ar y rhestr fer i dderbyn gwobr bwysig Brydeinig Tuesday 17 March 2015

Mae cynllun arloesol HWB Dinbych ar y rhestr fer i dderbyn gwobr bwysig Brydeinig yn yr UK Housing Awards 2015.


Cynllun HWB Grŵp Cynefin ar y rhestr fer i dderbyn gwobr bwysig Brydeinig

Cafodd y cynllun, a reolir gan Grŵp Cynefin, ei enwebu yn y categori Datblygiad Rhagorol.

Mae’r UK Housing Awards yn cydnabod gwaith ardderchog gan ddarparwyr tai i wella bywydau pobl o fewn eu cymunedau. Trefnir y gwobrau gan y Chartered Institute of Housing (CIH) a’r cylchgrawn Inside Housing.

Bellach yn eu 19eg flwyddyn, cafwyd mwy na 250 o gynigion o bob rhan o’r Deyrnas Unedig i’w anrhydeddu yn seremoni eleni.

HWB Dinbych yw’r datblygiad cyntaf o’i fath. Mae’n cynnig nifer o adnoddau addysg a hamdden ar gyfer pobl o bob oed yn nhref ac ardal Dinbych.

Yn rhan gymunedol yr adeilad mae pedair stafell ddysgu, stiwdio gerdd, lle ar gyfer gweithdai, ystafell Technoleg Gwybodaeth, cegin hyfforddi a stafell aml bwrpas lle gellir cynnal gweithgareddau amrywiol, yn cynnwys clybiau ieuenctid, cyfarfodydd a chyrsiau crefft.

Meddai Mair Edwards, rheolwr datblygu cymunedol Grŵp Cynefin: “Rydym wrth ein bodd fod cynllun HWB Dinbych wedi cael ei enwebu am un o brif anrhydeddau’r seremoni wobrwyo.Mae’r categori Datblygiad Rhagorol y Flwyddyn yn un cystadleuol iawn ac mae cael ein henwi ar y rhestr fer yn siarad cyfrolau am ansawdd datblygiad HWB.”

Caiff HWB Dinbych ei redeg mewn partneriaeth ag adrannau Gwasanaethau Ieuenctid a Thai Cyngor Sir Ddinbych, Grŵp Llandrillo Menai a Phrosiect Ieuenctid Dinbych.

Agorwyd y cynllun £2.2m y llynedd ac fe’i gosodwyd ar restr fer Datblygiad y Flwyddyn yng Ngwobrau Tai Cymru 2014 y Chartered Institute of Housing.

Cyhoeddir enwau enillwyr yr UK Housing Awards 2015 mewn seremoni arbennig yn Llundain yn y Lancaster London Hotel ar 21 Ebrill, lle bydd y ddigrifwraig adnabyddus Sandi Toksvig yn llywio’r gweithgareddau. Noddir y gwobrau gan Campbell Tickell, Capsticks, CHAS, Higgins, The Housing Contact, ISOS, Locality Solutions a’r NHBC.

Meddai prif weithredwr gweithredol CIH, Gavin Smart: “Mae gwobrau hyn yn cydnabod y gwaith gwych a wneir gan unigolion a sefydliadau proffesiynol ar draws y diwydiant ac yn ein sbarduno ni oll o fewn y sector tai i wneud yn well.

“Gobeithiwn y bydd llwyddiant y rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer yn ysbrydoli eraill i roi’r gwasanaethau gorau bosibl i’w preswylwyr a’u cymunedau.”

Meddai Emma Maier, golygydd Inside Housing: “Roedd ansawdd cynigion eleni unwaith eto yn well nag erioed. Mewn cystadleuaeth mor galed mae Grŵp Cynefin ymhlith y goreuon ac wedi cyflawni camp aruthrol yn cyrraedd y brig. Llongyfarchiadau!”

Am ragor o wybodaeth ynghylch HWB Dinbych, cysylltwch â rheolwr y ganolfan Ann Davies ar 0300 111 2122 neu dilynwch @HWB_Dinbych ar Twitter.


Yn ôl i'r rhestr