Grŵp Cynefin yn tynnu sylw at her trafnidiaeth wledig fel rhan o Wythnos Tai Gwledig Llun 30 Mehefin 2014

Bydd prif weithredwr Grŵp Cynefin, Walis George yn mynd ar daith i dynnu sylw at yr anawsterau trafnidiaeth sy'n wynebu cymunedau gwledig.


Grŵp Cynefin yn tynnu sylw at her trafnidiaeth wledig fel rhan o Wythnos Tai Gwledig

Bydd Walis yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio i gyfarfod swyddogion Galluogi Tai Gwledig yn Aberystwyth o’i gartref yn Llanrug.

Mae’r daith 80 milltir, a fyddai fel arfer yn cymryd dwy awr yn y car, yn cymryd 3 awr 51 munud i Walis, gan dynnu sylw at her tlodi trafnidiaeth sy’n wynebu pobl sy’n byw mewn cymunedau gwledig.

Meddai Walis: “Bydd y daith yn cymryd bron i ddwywaith mor hir o’i gymharu â theithio mewn car, ac mae’n dangos yr anawsterau o deithio i ac o gymunedau gwledig.

“Rwyf wedi gallu cynllunio’r daith hon gyda chymorth Sustrans Cymru, ond efallai nad yw pobl mewn cymunedau gwledig yn cael y moethusrwydd yma, yn enwedig os oes angen iddynt fynd i rywle ar fyr rybudd.

“Does dim amser gwell nag Wythnos Tai Gwledig i ddathlu ein cymunedau gwledig a thynnu sylw at y gwahanol heriau mae pobl yn eu hwynebu.”

Bydd Walis yn mynd ar ei fws cyntaf am 8.45 y bore ac yn disgwyl cyrraedd Aberystwyth am 12.36 i gyrraedd y cyfarfod am 1.30 y prynhawn.

Bydd hefyd yn diweddaru dilynwyr cyfrif Twitter Grŵp Cynefin Twitter, @Grwp_Cynefin, ar ei chynnydd, yn ogystal ag ymuno yn y gweithgareddau o amgylch Wythnos Tai Gwledig drwy hashtag #ruralhousing.

Mae Wythnos Tai Gwledig yn rhoi’r cyfle i ni dynnu sylw pobl at y llwyddiannau a’r heriau sy’n wynebu cymunedau gwledig ar draws y Deyrnas Unedig. Cefnogir y digwyddiad yng Nghymru gan Tai Cymunedol Cymru, gyda rhagor o wybodaeth ar gael yn www.chcymru.org.uk


Yn ôl i'r rhestr