Canolfan fenter Grŵp Cynefin yn Llŷn yn mynd o nerth i nerth Tuesday 3 July 2018

Bydd dau gwmni newydd yn sefydlu eu hunain yng nghanolfan fenter lwyddiannus Grŵp Cynefin, sef Congl Meinciau, ym Mhen Llŷn dros yr wythnosau nesaf.


Canolfan fenter Grŵp Cynefin yn Llŷn yn mynd o nerth i nerth

Mae canolfan fenter Congl Meinciau ym Motwnnog, Pen Llŷn yn ymfalchïo bod dros 80 o bobl wedi hybu’r economi leol, diolch i gyswllt â’r ganolfan dros y saith mlynedd ddiwethaf.

Dros yr wythnosau nesaf, bydd mwy o bobl eto’n dod i gysylltiad â’r ganolfan wrth i ddau gwmni sef, Dylunio Imbyll, cwmni dylunio creadigol dwyieithog a Charismatic Cat Candles, cwmni canhwyllau soi persawrus a thoddiadau gwêr, symud i’r ganolfan i weithio.

Yn ôl rheolwr Congl Meinciau ym Mhen Llŷn, Darren Morley, mae’r ganolfan wedi llwyddo yn ei bwriad gwreiddiol o sicrhau cyfleoedd a sgiliau cyflogaeth yn yr ardal: “Mae hefyd wedi dod a hwb economaidd i’r ardal wledig yma o Lŷn yn ogystal â sicrhau bod cartrefi wedi eu hadeiladu ar gyfer pobl leol, fel rhan o’r datblygiad gwreiddiol.

“Dwi’n sicr na fu hi’n brosiect hawdd i’r criw sefydlodd y fenter, ond mae twf yma a bwrlwm yn y lleoliad, wrth i fusnesau bychain sefydlu ac wrth i unigolion gymryd y cam cyntaf o fentro gweithio’n hunangyflogedig a defnyddio’r adnoddau sydd ar gael yma.”

Cyn hir bydd unarddeg o gwmnïau’n gweithio o’r safle:

 1. Daffodil Foods, cwmni cynhyrchu iogwrt Cymreig
 2. Cegin Grug, cwmni deli, arlwyo a rhostio cig
 3. Geriach Glesni, cwmni anrhegion unigryw wedi eu personoli
 4. Dunchurch Compliance Solutions Ltd, cwmni atal twyll a throseddu ariannol
 5. Tŷ Newydd, tafarn a bwyty yn Sarn
 6. Amcan, cwmni creu deunydd ffilm, rhedeg prosiectau a digwyddiadau, dylunio, creu gwefannau a marchnata
 7. Cymorth Llaw, cwmni gwasanaeth gofal cartref a gofal iechyd yn y cartref
 8. Partneriaeth Llŷn, prosiect sy’n dod ag amryw o asiantaethau amgylcheddol, statudol, addysgol a chymunedol at ei gilydd i gydweithio gan rannu gwybodaeth am dreftadaeth Llŷn i bobl leol ac ymwelwyr.
 9. North Wales Bowen Therapy, cwmni therapi ymarferol sy’n annog y corff i ddefnyddio’i alluoedd mewnol i wella ei hun
 10. Charasmatic Cat Candles, cwmni canhwyllau soi persawrus a thoddiadau gwêr
 11. Imbyll Design, busnes dylunio creadigol sy’n creu gwefannau, brandio, rhedeg prosiectau gan deilwra ei gwasanaethau i’r cleint.

Dim ond dwy uned fydd ar gael yn y ganolfan bellach - un fechan i fusnes sy’n awyddus i sefydlu ei hun ac un fawr ar gyfer cwmni sy’n tyfu.

Yn ôl Darren Morley, “Mae’r adnoddau sydd yma’n cynnwys dau weithdy, adnoddau ‘taro i mewn’ lle gall unigolion ddefnyddio desg a’r adnoddau di-wifr, ystafelloedd cyfarfod a hyfforddiant. Ac ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn, mae’r caffi’n agored ar gyfer taro heibio am baned neu i gael tamaid o ginio gyda chydweithwyr neu ffrindiau.”

Mae staff y ganolfan hefyd yn cydlynu digwyddiadau busnes a hyfforddiant gyda phrosiectau fel Busnes Cymru. Yn eu mysg, mae unigolion yn gallu cael cyngor busnes un i un ar y safle am ddim a chofrestru diddordeb ar gyfer mynychu sesiynau hyfforddiant fel iechyd a diogelwch, GDPR, cymorth cyntaf ac ati.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Chongl Meinciau ar 01758 770000. Bydd gwefan newydd sbon ar gael yn fuan.


Yn ôl i'r rhestr