Canolfan HWB Dinbych, Grŵp Cynefin yn ennill un o brif wobrau UK Housing 2015 Monday 27 April 2015

Mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin wedi cipio gwobr bwysig Brydeinig am ei gwaith cymunedol arloesol gyda HWB Dinbych.


Canolfan HWB Dinbych, Grŵp Cynefin yn ennill un o brif wobrau UK Housing 2015

Mewn seremoni fawreddog yn Llundain, o flaen 700 o bobl flaenllaw diwydiant tai y Deyrnas Gyfunol, derbyniodd Rheolwr Datblygu Cymunedol Grŵp Cynefin, Mair Edwards y wobr gyda balchder ar ran staff a phartneriaid Hwb Dinbych. Cyflwynwyd y wobr a oedd wedi ei noddi gan y NHBC gan y gomedïwraig a phersonoliaeth adnabyddus Sandi Toksvig.

Roedd cynrychiolwyr o gwmni pensaerniol John McCall Architects, Anwyl Construction a Phrosiect Ieuenctid Dinbych gyda Grŵp Cynefin i dderbyn y wobr ‘Datblygiad Rhagorol y Flwyddyn’ ar ran partneriaid y prosiect, yn Seremoni Wobrwyo UK Housing.

Cynllun £2.2 miliwn HWB Dinbych yw’r datblygiad cyntaf o’i fath ac mae’n cynnig nifer o adnoddau addysg a hamdden ar gyfer pobl tref Dinbych a’r cyffiniau.

Mae gwobrau UK Housing yn cydnabod gwaith rhagorol gan sefydliadau tai er mwyn gwella bywydau pobl o fewn eu cymunedau. Trefnwyd y digwyddiad gan y Chartered Institute of Housing (CIH) a’r cylchgrawn Inside Housing.

Dyma’r 19fed flwyddyn i’r seremoni gael ei chynnal a derbyniwyd mwy na 250 o geisiadau am wobrau o bob rhan o’r Deyrnas Unedig.

Yn ôl Walis George, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin: “Rydym wrth ein boddau o dderbyn y wobr hon. Mae’n cydnabod gwaith caled pawb a fu’n ymwneud â phrosiect arloesol Hwb Dinbych. Bu staff Grŵp Cynefin yn gweithio’n ddiflino i gwblhau’r cynllun, gyda chefnogaeth ac anogaeth ein partneriaid Cyngor Sir Ddinbych (timau Cefnogi Pobl, ieuenctid a thai), Grŵp Llandrillo Menai a Phrosiect Ieuenctid Dinbych.

“Gyda chymorth ariannol gan Gronfa Pawb a’i Le Y Loteri Fawr, Llywodraeth Cymru, Ymddiriedolaeth Freeman Evans, Cyfenter a’r Garfield Weston Foundation, rydym wedi llwyddo i gynnig cymorth yr oedd mawr angen amdano i bobl leol y cylch. Hefyd, darparwyd gwaith i bobl leol yn ystod y cyfnod adeiladu ac mae Hwb Dinbych bellach yn cynnig gwaith tymor hir ers iddo ddechrau gweithredu. Mae’n enghraifft ragorol o’r hyn y gall Grŵp Cynefin ei gyflawni drwy weithio mewn partneriaeth ag eraill – cefnogaeth ymarferol o fewn y gymuned leol sy’n mynd tu hwnt i gwrdd ag anghenion tai yn unig. Rydym mor falch fod y wobr Brydeinig yma’n cydnabod yr ymrwymiad cymunedol hwnnw.”

Yn rhan gymunedol Hwb Dinbych mae pedair stafell ddysgu, stiwdio gerdd, lle ar gyfer gweithdai, ystafell Technoleg Gwybodaeth, cegin hyfforddi a stafell aml bwrpas lle gellir cynnal gweithgareddau amrywiol, yn cynnwys clybiau ieuenctid, cyfarfodydd a chyrsiau crefft.

Yn ôl Mair Edwards, Rheolwr Datblygu Cymunedol Grŵp Cynefin: “Roedd yn brofiad gwych bod yn y seremoni a chael cyfle i weld y gorau o’r sector dai ar draws y Deyrnas Gyfunol. Pan gyhoeddwyd mai HWB Dinbych oedd enillydd y categori, roeddem wedi gwirioni! Mae’n cydnabod ymdrech aruthrol y tîm ac roedd yn anrhydedd o’r mwyaf cael dychwelyd adref fel enillwyr y wobr.”


Yn ôl i'r rhestr