Mae Grŵp Cynefin gyda chi trwy’r argyfwng hwn Friday 3 April 2020

Rydym yn cydnabod fod hyn yn amser ansicr i chi yng Nghymru. Mae Covid-19 yn newid y byd o'n cwmpas yn gyflym, ac mae'n cael effaith ddifrifol ar bobl, swyddi, cymunedau a bywydau. Mae Grŵp Cynefin yn cefnogi dros 4000 o denantiaid ar draws gogledd Cymru.


Mae Grŵp Cynefin gyda chi trwy’r argyfwng hwn

Rydym yn cydnabod fod hyn yn amser ansicr i chi yng Nghymru. Mae Covid-19 yn newid y byd o’n cwmpas yn gyflym, ac mae’n cael effaith ddifrifol ar bobl, swyddi, cymunedau a bywydau.

Mae Grŵp Cynefin yn cefnogi dros 4000 o denantiaid ar draws gogledd Cymru.

Rydym yn bodoli i wasanaethu ein cymunedau a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cynorthwyo chi yn yr amseroedd ansicr hyn.

Beth bynnag rydych chi’n mynd drwyddo ar yr adeg yma, rydym ni gyda chi.

Sut gallwn ni eich cefnogi?

  • Byddwn yn eich cadw’n saff a diogel yn eich cartref

Ni fydd unrhyw un yn cael ei droi allan o gartref Grŵp Cynefin o ganlyniad i galedi ariannol a achoswyd gan COVID 19.

  • Byddwn yn eich helpu i gael y gefnogaeth ariannol sydd ei hangen arnoch

Mae ein Tîm Lles yma i’ch helpu chi i gael mynediad at gynlluniau lles i leddfu caledi ariannol.

  • Rydym ni yma i’ch cefnogi chi ac i ddod o hyd i atebion os ydych chi’n cael anhawster talu’ch rhent

Byddwn yn gweithio gyda chi i ddeall sut orau y gallwn eich helpu i reoli eich tenantiaeth.

  • Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi eich lles

Cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw gymorth ychwanegol a byddwn yn gwneud ein gorau glas i’ch cynorthwyo, naill ai ein hunain, neu drwy rwydwaith o asiantaethau partner.

Cysylltwch â ni os ydych angen cefnogaeth bellach: 0300 111 2122 / post@grwpcynefin.org


Yn ôl i'r rhestr