Grŵp Cynefin yn galw ar denantiaid sy'n gweithio i ystyried ceisio am gymwysterau newydd Friday 12 July 2019

Mae Grŵp Cynefin yn awyddus i dynnu sylw tenantiaid sy'n gweithio, i ystyried ceisio am gymwysterau newydd trwy’r gymdeithas dai, er mwyn datblygu eu gyrfaoedd.


Grŵp Cynefin yn galw ar denantiaid sy'n gweithio i ystyried ceisio am gymwysterau newydd

Mae dau aelod o staff - swyddog ynni a gweinyddwr Grŵp Cynefin wedi braeanu’r tir ffordd yn y fenter hon, lle mae staff yn cael y cyfle i ennill Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol, CGC (NVQ) neu fel y’u gelwir bellach, Ffrâm Credyd a Chymwysterau, FfCC (QCF).

Dywedodd Ieuan Davies, Swyddog Cyflogaeth a Hyfforddiant Grŵp Cynefin: “Mae’r fenter wedi bod yn un llwyddiannus iawn i’n haelodau staff sydd wedi cwblhau cymhwyster NVQ Lefel 2 a Lefel 3 mewn Busnes a Gweinyddiaeth yn ddiweddar.

“Gan gydweithio gyda Hyfforddiant Arfon Dwyfor, mae’r NVQ Lefel 2, 3 a 4 trwy Grŵp Cynefin ar gael i staff a thenantiaid yn rhad ac am ddim, os ydynt am ymgeisio amdanynt.

“Mae’r saith aelod o staff sy’n gweithio tuag at eu cymwysterau ar hyn o bryd yn cyflawni’r rhan fwyaf o’u tasgau yn ystod eu dyddiau yn y gwaith.

Mae’r cymwysterau yn cael eu hennill trwy gymorth a hyfforddiant sy’n seiliedig o gwmpas eich gweithle, gan wneud y gwaith hyfforddi yn rhan sylfaenol o swyddi dyddiol unigolion o ddydd i ddydd.

Dywedodd Ieuan Davies sy’n gweithio mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai a Hyfforddiant Arfon Dwyfor i ddarparu’r cyrsiau: “Rydym yn awyddus i agor y drws i denantiaid sy’n gweithio oherwydd bod y cymwysterau wedi cael derbyniad mor dda gan y staff sydd wedi gweithio tuag atynt.

“Os oes unrhyw denantiaid Grŵp Cynefin sydd mewn cyflogaeth yn awyddus i ddatblygu eu cyfleoedd cymhwyster, yna cysylltwch â mi Ieuan.Davies@grwpcynefin.org neu galwch 0300 111 2122 a gofynnwch amdanaf: Ieuan Davies, Swyddog Cyflogaeth a Hyfforddiant.

“Mae modiwlau NVQ yn cynnwys gofal cwsmer, gweinyddu busnes, rheolaeth, arweinydd tîm, cyngor neu arweinyddiaeth. Byddai’r rhai sydd â diddordeb yn cael eu hasesu ar y dechrau i benderfynu pa lefel NVQ fyddai fwyaf addas i’w gallu.”

Mae angen i denantiaid neu staff sy’n awyddus i astudio CGC Lefel 4 feddu ar radd neu gymhwyster cydradd â gradd i ddechrau ar yr hyfforddiant NVQ Lefel 4. Gall yr hyfforddwyr sy’n darparu’r gefnogaeth weinyddu’r hyfforddiant ar draws holl ardal waith Grŵp Cynefin - gogledd Cymru a gogledd Powys.

Dogfennau


Yn ôl i'r rhestr