Buddsoddiad sylweddol am dai lleol ym mhentref Cemaes Wednesday 21 March 2018

Dros yr wythnosau diwethaf, mae gwaith wedi dechrau i ddatblygu cartrefi newydd mewn un gymuned yn Ynys Môn.


Buddsoddiad sylweddol am dai lleol ym mhentref Cemaes

Dros yr wythnosau diwethaf, mae gwaith wedi dechrau i ddatblygu cartrefi newydd mewn un gymuned yn Ynys Môn.

Dros y deuddeg mis nesaf, bydd 14 o dai newydd yn cael eu hadeiladu ym mhentref Cemaes, Ynys Môn fel rhan o waith Grŵp Cynefin i gefnogi cymunedau sy’n chwilio am amrywiaeth o gartrefi gwahanol ar y safle.

Mae’r tai newydd yn Ffordd y Felin, Cemaes yn cael eu datblygu gan gwmni adeiladu lleol o Ynys Môn, D U Construction Ltd, sydd wedi eu lleoli ym Mharc Penrhos,

Caergybi, ac mae Grŵp Cynefin yn ymfalchïo bod y budd economaidd yn aros ar yr Ynys.

Gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ynys Môn, bydd Grŵp Cynefin yn datblygu:

  • 4 byngalo (dwy ystafell wely)
  • 6 tŷ (dwy ystafell wely)
  • 4 tŷ (tair ystafell wely)

Yn ôl Gwyndaf Williams, Rheolwr Datblygu Grŵp Cynefin: “Mae hwn yn ddatblygiad pwysig i bentref bach fel Cemaes ac rydym yn falch o gael dechrau’r gwaith ar y safle. Rydym wedi gweithio’n agos gyda’r awdurdod lleol i gydnabod anghenion tai yr ardal, wedi gweithio gyda’r cynllunwyr i ddylunio safle sy’n gweddu i’r ardal a bellach yn datblygu cymysgedd o gartrefi a fydd yn cynorthwyo i bontio’r angen am y galw sydd am gartrefi o safon yn rhai o gymunedau gwledig gogledd Cymru.”

Bydd y cartrefi newydd yn ychwanegu at y 4,550 o dai sydd gan Grŵp Cynefin, y gymdeithas dai yn ei phortffolio eiddo. Gan weithio ar draws gogledd Cymru a gogledd Powys, mae Grŵp Cynefin yn ymdrechu i ddarparu cartrefi fforddiadwy o ansawdd uchel sy’n cwrdd ag anghenion cymunedau lleol.

Bydd gwybodaeth bellach am y safle yn Ynys Môn yn cael ei rannu, wrth i’r gwaith ddatblygu barhau.


Yn ôl i'r rhestr