Gorwel a Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd yn uno heddiw Friday 31 March 2017

Heddiw, y 31 o Fawrth 2017, mae Gorwel a Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd yn uno o dan adain Grŵp Cynefin.


Wedi cydweithio agos am dros 25 mlynedd, mae’r garreg filltir sylweddol yma yn golygu mai erbyn hyn, un endid fydd yn gwasanaethu dioddefwyr trais yn y cartref yng Ngwynedd a Môn.

Meddai Carina Roberts, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Grŵp Cynefin:

“Mae’n braf iawn heddiw cael croesawu cyn staff Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd yn ffurfiol i Grŵp Cynefin. Hoffwn ddiolch i’r holl staff am eu hymroddiad i sicrhau ein bod yn cyrraedd y nod heddiw.

Yr hyn sy’n bwysig yw ein bod ni’n parhau i gynnig cefnogaeth i unigolion sydd angen cymorth. Trwy fod yn rhagweithiol a chreu’r bartneriaeth gref yma, rydym yn gwarchod a chryfhau’r gwasanaeth pwysig yma.”


Yn ôl i'r rhestr