Cystadleuaeth Garddio Wednesday 18 May 2016

Gyda’r haf ar y gorwel mae’n amser unwaith eto i fynd allan a gwneud ychydig o waith garddio. Beth am gael cydnabyddiaeth am yr holl waith caled yma drwy gystadlu yn ein cystadleuaeth garddio?


Cystadleuaeth Garddio

Mae gwobrau ar gael i’r enillwyr: Dyma’r 5 categori:

YR ARDD LYSIAU / RHANDIR ORAU

Os ydych chi’n cael hwylar dyfu eich llysiau eich hun, dyma’ch cyfle i gael clod am ffrwyth eich llafur!

YR ARDD ORAU

I unrhyw denant sydd â gardd breifat.

GARDD GYMUNEDOL ORAU

Yn agored i grŵp o drigolion sy’n cynnal gardd gymunedol er budd pawb

POTIAU PATIO / FFENESTRI A BASGEDI

Mae’r categori hwn ar gyfer y rhai ohonoch sydd heb ardd ond wedi addurno y tu allan i’ch cartref gyda basgedi crog, tybiau blodau a.y.b. gan wneud y mwyaf o’r ychydig le sydd ar gael.

GARDDWR IFANC

Blodyn Haul mwyaf i blant ysgol cynradd.

Byddwn yn cysylltu gyda chi i adael chi wybod pryd bydd y beirniaid yn dod o amgylch i feirniadu a byddwn yn cyhoeddi’r ennillwyr yn fuan wedyn.

I ymgeisio, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gystadlu sydd ar gael gan y Tîm Mentrau Cymunedol ar 0300 111 2122 neu fe allwch lawr lwytho ffurflen isod.

Dyddiad cau: 3 Mehefin 2016.

Dogfennau


Yn ôl i'r rhestr