Cwmni bwyd yn canmol canolfan fenter wledig am gadw swyddi'n lleol Monday 23 January 2017

Mae sylfaenydd busnes iogwrt a phwdinau sy’n gwerthu cynnyrch yn Tesco ac ASDA wedi canmol canolfan fenter wledig am alluogi i’r busnes dyfu.


Cwmni bwyd yn canmol canolfan fenter wledig am gadw swyddi'n lleol

Yn ôl Lynne King fyddai hi byth wedi gallu parhau i dyfu ei hegin fusnes Daffodil Foods, sydd wedi creu cyflogaeth ar gyfer deg o bobl, heb adnoddau Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog ym Mhwllheli.

Yn gyn-gyfarwyddwr masnachol mewn cwmni hufenfa, dechreuodd Lynne ei busnes yn 2011 o’i stafell cadw dillad yn ei chartref ym Morfa Nefyn.

Pan dyfodd Daffodil Foods y tu hwnt i’r gofod, llwyddodd Lynne i gadw’r busnes yn lleol, trwy gymryd gofod yn Nghongl Meinciau.

Mae Daffodil Foods yn cynhyrchu iogwrt, cynnyrch llaeth a phwdinau dan ei brand ei hun ac ar gyfer brandiau’r archfarchnadoedd eu hunain. Ffocws marchnata mawr y cwmni yw tarddiad Cymreig y bwydydd.

Heddiw, mae cynnyrch Daffodil ar gael mewn cadwyni o dafarndai cenedlaethol a phob un o ysbytai Cymru, yn ogystal â Morrisons ac Ocado.

Cymdeithas dai elusennol, Grŵp Cynefin yw perchennog Canolfan Fenter Congl Meinciau a’r gymdeithas dai sydd hefyd yn rhedeg y ganolfan.

Yn ogystal â darparu cartrefi o ansawdd uchel, cenhadaeth Grŵp Cynefin yw creu cymunedau cynaliadwy. Yn achos Congl Meinciau, golyga hyn gefnogi mentrau cynhenid newydd a chreu chyflogaeth i bobl leol, yn ogystal â datblygu 12 o dai i bobl leol ar y safle.

Dywedodd Lynne: “Ro’n i’n ysu am fwy o le. Fy unig ddewis arall oedd adleoli Daffodil Foods i Bwllheli a chymryd gofod uwchben siop, sef rhywbeth nad oeddwn i’n awyddus i’w wneud.

“Mae Congl Meinciau yn adeilad modern hyfryd mewn lleoliad tawel. Mae band eang cyflym yma ac mi allwch barcio am ddim.”

Agorwyd y ganolfan yn 2011, ac mae ystafelloedd cyfarfod ac hyfforddiant yno ynghyd â chyfleusterau swyddfa taro mewn yno. Mae caffi hefyd ar y safle, sy’n ail agor yn fuan wedi i’r busnes newid dwylo.

Mae Daffodil Foods yn un o 27 o gwmnïau gwahanol sydd wedi gweithio o’r ganolfan ers iddi agor yn 2011. Yn ystod y cyfnod hwnnw mae mwy na 40 o weithwyr wedi eu cyflogi gan y cwmnïau sydd wedi eu lleoli yno, gan gynnwys tri o denantiaid Grŵp Cynefin sy’n byw yn lleol.

Yn ôl rheolwr y Ganolfan, Darren Morley: “Mae Grŵp Cynefin yn ymwneud â mwy na thai. Mae gennym wir ddiddordeb mewn creu cymunedau cynaliadwy, ac rydym mor falch bod Congl Meinciau wedi rhoi’r cyfleusterau i Lynne ehangu’r cwmni heb symud i ffwrdd.”

Daw’r ganmoliaeth fel mae Grŵp Cynefin yn paratoi i nodi Wythnos Tai Gwledig, sy’n rhedeg o’r 23 o Ionawr, sy’n arddangos atebion arloesol cymdeithasau tai ar gyfer cefnogi cymunedau gwledig.

Fel rhan o’r wythnos, bydd Grŵp Cynefin yn agor y drws ar un o’r cartrefi fforddiadwy newydd sydd wedi ei gwblhau ar ddatblygiad newydd, Stad Cornwall ym Mynytho. Bydd pobl leol a darpar brynwyr yn gallu ymweld â’r eiddo, ddydd Gwener 27 o Ionawr.


Yn ôl i'r rhestr