Cyfle i bobl ddi-waith ddysgu sgiliau ar set ffilm, gyda chymorth Grŵp Cynefin Monday 23 October 2017

Bydd cynllun o’r enw Troed yn y Drws, sy’n cael ei drefnu gan Ffilm Cymru Wales, yn cynnig cyfle i bobl ddi-waith o bob oed yng Ngogledd Cymru ddysgu sgiliau gwerthfawr ar set cyfres deledu newydd gyffrous a gaiff ei ffilmio cyn bo hir yn Eryri.


Cyfle i bobl ddi-waith ddysgu sgiliau ar set ffilm, gyda chymorth Grŵp Cynefin

Gall unrhyw un dros 18 oed, nad yw mewn gwaith nac addysg, wneud cais i dreulio pythefnos ar y cynllun rhad ac am ddim. Fe’i trefnir gan Ffilm Cymru Wales mewn partneriaeth â chwmni cynhyrchu Cymreig Severn Screen a chymdeithas dai Grŵp Cynefin.

Os oes gennych ddiddordeb, rhaid ichi gofrestru ar lein a llenwi a dychwelyd ffurflen gais erbyn 27 Hydref.

Bydd Grŵp Cynefin yn cynnig help i dalu costau teithio, bwyd neu ddillad i’r ymgeiswyr llwyddiannus. Bydd hefyd yn talu costau llogi stafelloedd ar gyfer y gwaith recriwtio a hyfforddi.

Enw’r gyfres thriller yw Craith. Mae’n cael ei pharatoi yn y Gymraeg a’r Saesneg gan y cwmni a oedd yn gyfrifol am Hinterland. Bydd y gwaith ffilmio’n digwydd yng Ngogledd Cymru ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr.

Mae deg lle hyfforddi ar gael ar y cynllun.

Dewiswyd Grŵp Cynefin gan Ffilm Cymru Wales er mwyn iddynt gynnig cyfleoedd i’w tenantiaid a defnyddwyr gwasanaeth yn ogystal â’r gymuned ehangach.

Bydd swyddogion Grŵp Cynefin ar gael i helpu pobl i fynegi diddordeb, a’u cefnogi wrth iddynt baratoi i gymryd rhan yn yr hyfforddiant.

Meddai rheolwr mentrau cymunedol Grŵp Cynefin, Mair Edwards: “Mae hwn yn gyfle rhagorol i ennill profiad a allai arwain at yrfa yn y diwydiannau creadigol a thu hwnt. Llwyddodd rhai o’r bobl a fu ar y cynllun peilot i gael gwaith yn y diwydiant ffilm a theledu, ac mewn sectorau eraill.

“Rydym yn cefnogi cynllun Troed yn y Drws fel rhan o’n hymrwymiad i ddatblygu cymunedau cynaliadwy a chreu cyfleoedd trwy gynnig llawer mwy na thai.

“Bydd y cyfleoedd yn agored i bobl o bob oed. Y cam cyntaf yw cofrestru eich diddordeb ar wefan Ffilm Cymru Wales.”

Trefnwyd cynllun peilot Troed yn y Drws gan Ffilm Cymru Wales yn Ebrill 2017. Yno bu unigolion o Gasnewydd a Chaerffili yn gweithio ochr yn ochr â’r sêr Hollywood Michael Sheen (The Queen, The Twilight Saga) a Dan Stevens (Beauty and the Beast, Downton Abbey) ar set Apostle, ffilm gyffro nesaf y cyfarwyddwr Gareth Evans a oedd yn gyfrifol am The Raid.

Mae manylion llawn a ffurflenni cais ar lein i’w cael yn

http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/dysgu/troed-yn-y-drws

Cefnogir Troed yn y Drws gan Gronfa Bartneriaeth Ymddiriedolaeth Darlledu Cymru, Cronfa Sgiliau Ffilm Creative Skillset a chronfeydd Loteri Genedlaethol Film Forever y BFI.


Yn ôl i'r rhestr