Teuluoedd yn ymgartrefu yn Bron Gwynedd, Bethel Wednesday 3 July 2019

Mae pedwar teulu balch bellach wedi ymgartrefu yn eu cartrefi Grŵp Cynefin newydd ym Methel, ger Caernarfon, Gwynedd dros yr wythnosau diwethaf.


Teuluoedd yn ymgartrefu yn Bron Gwynedd, Bethel

Diolch i gydweithio rhwng Cyngor Cymuned Bethel, Cyngor Gwynedd a Grŵp Cynefin, datblygwyd pedwar tŷ 3 llofft ar dir eithriedig yn Bron Gwynedd, Bethel, er mwyn cynorthwyo trigolion lleol i sicrhau cartrefi clyd o safon yn yr ardal.

Roedd y gwaith yn rhan o raglen datblygu Cyngor Gwynedd gyda chymorth grant tai cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Cwmni teuluol S J Burgess, Caernarfon fu’n gyrru’r gwaith o ddatblygu’r safle ac mae diolch staff Grŵp Cynefin yn fawr iddynt.

Yn y llun, gwelir un o’r teuluoedd sydd wedi symud i’w heiddo newydd ym Mron Gwynedd: Llio Lois Herbert yn dal yr allwedd i’w chartref newydd, gyda’i mam Nicole Herbert yn y cefndir yn cario’i brawd bach, Theo Fensome, yn ei breichiau.

Gyda’r teulu mae Gwyndaf Williams, Rheolwr Datblygu Grŵp Cynefin a’r Prif Weithredwr, Shan Lloyd Williams a’r ochr draw i Nicole, mae Arwel Owen, Uwch Swyddog Tai Cyngor Gwynedd a Iola Morgan, Uwch Reolwr Tai Grŵp Cynefin.

Yn ôl Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr y gymdeithas dai: “Mae datblygiadau bychain fel hyn, mewn pentref gwledig yn gwneud gwahaniaeth mawr. Bu’n braf dod draw i gyfarfod Nicol Herbert gyda’r swyddogion er mwyn gweld y gwahaniaeth mae tŷ o’r fath yn ei gael ar fywyd y teulu. Diolch i bawb fu’n cydweithio â ni gyda’r datblygiad, ac i’n tîm ymroddedig o staff yma’n Grŵp Cynefin am eu gwaith bob amser.”


Yn ôl i'r rhestr