Wardeiniaid Ynni yn ennill Gwobrau Teimlo’r Gwres 2016 Monday 14 March 2016

Mae ein prosiect arloesol sydd yn helpu trigolion yng Ngogledd Cymru i arbed arian ar eu biliau ynni yn ogystal â darparu hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth i bobl leol wedi ennill y brif wobr yng Ngwobrau Teimlo’r Gwres 2016.


Mae’r Prosiect Wardeniaid Ynni Cymunedol sy’n cael ei redeg gan Grŵp Cynefin wedi ennill mewn cystadleuaeth gref yn erbyn cyrff eraill ar draws Cymru i gipio’r wobr bwysig. Mae’r Gwobrau, sy’n cael eu rhedeg gan yr elusen tlodi tanwydd Gweithredu Ynni Cenedlaethol (NEA) mewn partneriaeth gydag SSE SWALEC yn cydnabod ac yn arddangos prosiectau sydd yn
cefnogi ymdrechion lleol i hyrwyddo cynhesrwydd fforddiadwy. Fel enillwyr y gwobrau rydym wedi derbyn gwobr o £2000 i’w ddefnyddio i ddatblygu’r prosiect ymhellach.

Dywedodd Carole Morgan-Jones, Cyfarwyddwraig, NEA Cymru: “Hoffwn longyfarch Grŵp Cynefin ar ennill y wobr a’r gwaith ardderchog y maen nhw’n ei wneud i ddelio gyda thlodi tanwydd yng Ngogledd Cymru. Roedd prosiect Grŵp Cynefin yn sefyll allan fel menter sydd yn dangos sut y gall delio gyda thlodi tanwydd greu manteision ehangach i’r gymuned leol trwy well rhagolygon cyflogaeth a lleihau allyriadau carbon.”

Dywedodd Ieuan Davies, Swyddog Cyflogaeth a Hyfforddiant Grŵp Cynefin: “Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill y wobr. Rwy’n falch o’r hyn y mae’r Wardeniaid Ynni Cymunedol wedi’i gyflawni wrth helpu dros 1100 o drigolion yng Ngogledd Cymru i ddod yn fwy ynni effeithlon yn eu cartrefi ac arbed arian oherwydd hynny. Mae mwyafrif llethol y rhai sydd wedi derbyn hyfforddiant wedi cael cyflogaeth neu wedi symud i gfleoedd hyfforddi eraill. Hoffwn ddiolch i’r holl bartneriaid yn y prosiect am eu cefnogaeth parhaus.”

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Mark Isherwood, Cadeirydd y Grŵp Traws Bleidiol ar Dlodi Tanwydd: “Hoffwn longyfarch Grŵp Cynefin am y gwaith ardderchog maen nhw’n ei wneud i ddelio gyda thlodi tanwydd ar draws y sir. Mae gan gynlluniau fel hyn effaith gwirioneddol ar fywydau pobl .”


Yn ôl i'r rhestr