Chwilio am wneuthurydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 Wednesday 30 May 2018

Mae Grŵp Cynefin, cymdeithas dai sy’n gweithredu ar draws gogledd Cymru a gogledd Powys, yn chwilio am wneuthurydd i greu coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019.


Chwilio am wneuthurydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

Yn ôl Shan Lloyd Williams, prif weithredwraig Grŵp Cynefin: “Mae hi’n fraint fawr i ni fel cymdeithas gael y cyfle i gomisiynu coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019.

“Fel sefydliad dai Cymreig sydd â’n gwreiddiau’n ddwfn yng ngogledd Cymru, roeddem yn gweld cyfle yma i gydweithio â’n gŵyl genedlaethol i ddathlu ein diwylliant a’n hiaith.

“Fel cyflogwr i dros 200 o bobl a sefydliad sydd â bron i 5,000 o gartrefi, ein cymunedau ni sydd ynghlwm â’r gweithgareddau paratoi i gynnal a hwyluso’r Eisteddfod yn 2019, felly mae’n fraint cael cefnogi’r cymunedau rheiny a chyflwyno’r goron.”

Mae Grŵp Cynefin yn awyddus i wahodd crefftwyr i fynegi diddordeb mewn dylunio a chreu’r Goron. Mae rhwydd hynt i’r gwneuthurydd greu’r goron o unrhyw ddeunydd ar yr amod ei fod yn wydn, ysgafn ac o ddeunydd parhaol.

Y goron yw prif anrhydedd yr Eisteddfod Genedlaethol a chaiff ei chyflwyno mewn seremoni arbennig i enillydd un o’r ddwy brif gystadlaethau barddoniaeth yn yr ŵyl.

Yn ôl Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod: “Diolch i Grŵp Cynefin am noddi Coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019, a braf yw derbyn cefnogaeth lleol ar gyfer cystadleuaeth mor bwysig. Rydym yn edrych ymlaen i gydweithio a hwy ac i weld cynllun y Goron yn y man, gan obeithio yn fawr y bydd enillydd teilwng. Bydd y cystadlaethau yn cael eu cyhoeddi ar y 7fed o Orffennaf, adeg y Cyhoeddi yng Nghonwy, lle bydd Rhestr Testunau 2019 yn cael ei gyflwyno gan Gadeirydd y Pwyllgor Gwaith lleol i’r Archdderwydd.”

Yn ôl Shan Lloyd Williams: “O ran y briff, rydym yn awyddus i’r goron adlewyrchu egwyddorion Grŵp Cynefin o ddarparu cartrefi o safon, datblygu cymunedau cynaliadwy lle mae pobl yn dymuno byw a darparu gwasanaethau rhagorol. Hoffem i’r goron gyfleu ein gweledigaeth o ddarparu ‘Mwy Na Thai’ i ddangos ein gwaith o gefnogi cymunedau gwledig Cymreig mewn ardaloedd megis Dyffryn Conwy a’r cyffiniau, lle cynhelir yr Eisteddfod yn 2019.”

Caiff y dyluniad terfynol a gyflwynir ei gymeradwyo gan Fwrdd yr Orsedd cyn dechrau ar y gwaith.

Rhaid cyflwyno cysyniad ar gyfer y goron (llai na 500 gair) gyda’r opsiwn o gyflwyno delweddau, os dymunir, ar e-bost cyn 5 o’r gloch, ddydd Llun, 2 Gorffennaf 2018. Cewch fanylion llawn ar gyfer holl elfennau’r broses ymgeisio trwy gysylltu ag Awel Morris ar awel.morris@grwpcynefin.org, galw 0300 111 2122 neu neu lawr lwythwch y briff isod.

Dogfennau


Yn ôl i'r rhestr