Gwaith adeiladu yn dechrau ar gartrefi arloesol Grŵp Cynefin Wednesday 6 February 2019

Mae Grŵp Cynefin yn arbed amser ac arian ar ei ddatblygiad tai diweddaraf diolch i ddull adeiladu arloesol.


Gwaith adeiladu yn dechrau ar gartrefi arloesol Grŵp Cynefin

Adeiladwyd dau gartref newydd Grŵp Cynefin oddi ar y safle, fel unedau modiwlar, a’u codi i’w lle gan graen ar y safle. Mae’r tai newydd yn ychwanegiad at chwe thŷ a adeiladwyd yn y ffordd draddodiadol gan Grŵp Cynefin ar y safle, yng Nghynwyd ger Corwen, Sir Ddinbych.

Mae’r cynllun, mewn partneriaeth â rhaglen dai arloesol Llywodraeth Cymru, yn helpu i leihau costau ynni ar gyfer tenantiaid y dyfodol. Mae’r cartrefi parod, dwy ystafell wely wedi eu cynllunio i gadw gwres, gyda fframiau pren sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd sy’n helpu i gadw’r eiddo’n gynnes.

Mae’r amser a dreuliwyd ar y prosiect gan y contractwr Jones Bros Weston Rhyn hefyd wedi ei leihau o’i chymharu ag adeiladu tai yn y dull traddodiadol. Mae broses hefyd wedi amharu llawer llai ar y trigolion lleol sy’n byw gerllaw yn ystod y gwaith datblygu. Gwneuthurwr arbenigol F1 Modular o’r Drenewydd gynhyrchodd yr unedau modiwlaidd.

Yn ôl Dylan Roberts, cyfarwyddwr gwasanaethau adfywio Grŵp Cynefin: “Rydyn ni’n falch o ddarparu’r cartrefi yma i’n tenantiaid, cartrefi o ansawdd uchel ar gyfer byw bywydau cyfforddus a modern.

“Rydym wedi gweithio gydag unedau modiwlar o’r blaen, a hoffem wneud mwy yn y dyfodol, gan ei fod yn ffordd effeithiol o adeiladu tai yn effeithlon. Mae gweithgynhyrchu rhain mewn ffatri hefyd yn cynyddu ansawdd y gwaith yn sylweddol.

“Mae’r prosiect yma’n rhan bwysig o’n rhaglen ddatblygu, gan ein bod yn anelu at adeiladu 120 o gartrefi newydd bob blwyddyn dros y blynyddoedd nesaf, ac rydym yn chwilio am fwy o gyfleoedd i ddatblygu.”

Mae rhaglen dai arloesol Llywodraeth Cymru, sydd â chyllid o £90 miliwn dros dair blynedd, yn ceisio ysgogi dylunio a darparu cartrefi fforddiadwy newydd o ansawdd.

Ei nod yw cynyddu cyflenwad tai fel rhan o darged 20,000; cyflymu’r broses o ddarparu cartrefi i’r farchnad, treialu modelau a dulliau newydd, a phrofi ail-adrodd modelau tai arloesol.

Am fwy o wybodaeth am yr eiddo yma ffoniwch ni ar 0300 111 2122.


Yn ôl i'r rhestr