Cyngor Diogelwch Canhwyllau Friday 6 December 2019

Mae canhwyllau yn y cartref yn dod yn ffordd fwyfwy poblogaidd o ymlacio gartref. Golyga hyn fod cynnydd mawr wedi bod mewn digwyddiadau damweiniol yn ymwneud â chanhwyllau.


Cyngor Diogelwch Canhwyllau

Wrth i werthiant canhwyllau gynyddu o 50% yn y blynyddoedd diwethaf, yn anffodus bydd y duedd yma yn parhau os na chaiff pobl eu haddysgu am beryglon canhwyllau a’r difrod y gallant ei achosi.

Mae canhwyllau yn nodi achlysuron arbennig, ac yn creu awyrgylch arbennig. Maent hefyd yn dod a thân i’ch cartref. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn eu trin yn ofalus.


‘Cofiwch’ a ‘Pheidiwch’

 • Rhowch ganhwyllau ar arwynebedd sy’n gwrthsefyll gwres bob amser. Byddwch yn arbennig o ofalus gyda goleuadau nos a chanhwyllau ‘tea light’, sy’n mynd yn ddigon poeth i doddi plastig. Nid yw teledu yn wrthrych sy’n gallu gwrthsefyll gwres.
 • Rhowch nhw mewn daliwr pwrpasol. Dylid dal canhwyllau ar i fyny yn gadarn fel nad ydynt yn syrthio ar eu hochr. Mae angen i’r daliwr fod yn sefydlog hefyd, fel nad yw hwnnw yn syrthio ychwaith.
 • Gosodwch nhw ymhell oddi wrth lenni. Peidiwch â gosod canhwyllau wrth ymyl lenni na defnyddiau eraill – na dodrefn. A chadwch nhw i ffwrdd oddi wrth ddrafftiau.
 • Peidiwch â’u gosod dan silffoedd. Mae’n hawdd anghofio fod gwres mawr yn codi uwchben cannwyll. Os caiff ei osod dan silff neu arwynebedd arall, yna gall eu llosgi. Gwnewch yn siŵr fod o leiaf tair troedfedd rhwng y gannwyll a’r arwynebedd uwch ei phen.
 • Cadwch ddillad a gwallt yn glir. Os oes unrhyw berygl y gallech wyro dros gannwyll ac anghofio ei bod yno, yna rhowch hi yn rywle arall. Dydych chi ddim eisiau rhoi’ch dillad neu’ch gwallt ar dan.
 • Cadwch blant ac anifeiliaid anwes i ffwrdd. Dylai canhwyllau fod allan o gyrraedd plant ac anifeiliaid anwes.
 • Cadwch ganhwyllau ar wahân. Gadewch o leiaf pedair modfedd (10cm) rhwng dwy gannwyll olau.
 • Cymrwch ofal gyda chanhwyllau persawrus neu addunedol. Mae’r mathau yma o ganhwyllau yn troi’n hylif er mwyn rhyddhau eu persawr, felly rhowch nhw mewn daliwr gwydr neu fetel.
 • Peidiwch â’u symud pan maent yn olau. Diffoddwch ganhwyllau cyn eu symud. Gwnewch yn siŵr hefyd nad oes unrhyw beth yn syrthio i mewn i’r cwyr poeth, fel matsis.
 • Peidiwch â’u gadael yn llosgi. Diffoddwch ganhwyllau cyn gadael ystafell. Peidiwch byth a mynd i gysgu gyda channwyll yn dal yn olau. Peidiwch byth a gadael cannwyll olau na llosgwr olew mewn ystafell wely plentyn.
 • Defnyddiwch ddiffoddwr canhwyllau neu lwy i’w diffodd. Mae’n fwy diogel na chwythu, sy’n gallu tasgu gwreichion a chwyr poeth.
 • Gwiriwch eu bod wedi diffodd unwaith eto. Gall canhwyllau sydd wedi ei diffodd barhau i fudlosgi a dechrau tân. Gwnewch yn siŵr eu bod wedi diffodd yn llwyr.

Lleihau’r risg o dân a chael Archwiliad Diogelwch Tân yn y Cartref AM DDIM. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Yn ôl i'r rhestr