Darpar grefftwyr yn cael cyfle arbennig i arddangos eu doniau fel rhan o brosiect newydd gwerth £1.2 miliwn Tuesday 22 January 2019

Mae hen adeilad rheilffordd yng Ngallt Melyd ger Prestatyn yn cael ei adfywio a’i weddnewid yn ganolfan i’r gymuned yn cynnwys caffi, arddangosfa dreftadaeth, cyfleuster llogi beics ac unedau busnes.


Darpar grefftwyr yn cael cyfle arbennig i arddangos eu doniau fel rhan o brosiect newydd gwerth £1.2 miliwn

Ac mae artistiaid, ffotograffwyr, crefftwyr a chynhyrchwyr bwyd yn cael cynnig y cyfle i ddangos eu cynnyrch unwaith y bydd yr adeilad – a fydd yn cael ei adnabod fel y Sied – yn agor.

Bydd y Sied yn cynnwys lle i artistiaid, cynhyrchwyr a chrefftwyr talentog i ddangos a gwerthus eu cynnyrch, gydag arweinydd y prosiect, y gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin a Grŵp Gweithredu Trigolion Gallt Melyd, yn arbennig o awyddus i gefnogir doniau cyfoes lleol.

Dywedodd Mair Edwards, Rheolwr Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin: “Mae’r Sied yn pros-iect cymunedol, wedi’i ddatblygu gan y gymuned ar gyfer y gymuned. Mae llwyth o ddoniau amrywiol yn yr ardal leol, o bobl yn gwneud eu jam a’u siytni eu hunain i grochenwyr, ffoto-graffwyr ac arlunwyr.

“Mae’r rhestr yn ddiddiwedd ac rydym ni’n sicr bod pobl greadigol allan yno sy’n chwilio am ffyrdd newydd i arddangos eu gwaith. Gall y Sied ddarparu’r gwagle i wneud hyn ac mae gennym ni ddiddordeb arbennig mewn cynnyrch wedi’i wneud yn lleol neu waith celf sy’n adlewyrchu’r ardal.”

Bydd yr oriel yn y Sied yn galluogi arddangos cynnyrch gwahanol gynhyrchwyr ac artisitiad ar wahanol adegau, gan roi rhywbeth newydd i’r ymwelwyr ei weld a’i brofi bob tro y bydant yn ymweld.

“Gyda degau o filoedd o bobl yn defnyddio’r llwybr bob blwyddyn, mae’n gyfle gwych i wneuthwyrwyr, dylunwyr ac artisitiaid gyrraedd cynulleidfa newydd,” ychwanegodd Mair.

Mae croeso i unrhyw un â diddordeb mewn arddangos eu gwaith neu werthu eu nwyddau yn y Sied gysylltu gyda Grŵp Cynefin ar 0300 111 2122 neu yshed@grwpcynefin.org

Yr adeilad rhestredig Gradd II fydd yr atyniad treftadaeth rheilffordd cyntaf o’i fath ym Mhrestatyn.


Yn ôl i'r rhestr