Mae cynllun cynilo newydd sy’n rhoi bonws o hyd at £1,200 i bobl ar incwm isel wedi’i lansio Wednesday 7 November 2018

Mae menter Cymorth i Gynilo’r Llywodraeth, sydd ar gael i bobl sy’n hawlio credydau treth a chredyd cynhwysol, yn gwobrwyo pobl sy’n cynilo gyda 50c ychwanegol am bob £1 sy’n cael ei gynilo.


Mae cynllun cynilo newydd sy’n rhoi bonws o hyd at £1,200 i bobl ar incwm isel wedi’i lansio

Mae’n fath newydd o gyfrif cynilo sydd wedi’i ddylunio’n arbennig ar gyfer gweithwyr sydd ar incwm isel. Gallwch gynilo rhwng £1 a £50 bob mis, ac ar ddiwedd yr ail a’r bedwaredd flwyddyn, byddwch yn derbyn bonws o 50%, hyd at uchafswm o £1,200.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Yn ôl i'r rhestr