Gemydd cyfoes yn cael ei dewis i ddylunio Coron Eisteddfod 2019 Thursday 2 August 2018

Mae gemydd o ogledd Cymru wedi cael ei dewis fel y dylunydd a fydd yn creu’r Goron ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst y flwyddyn nesaf.


Gemydd cyfoes yn cael ei dewis i ddylunio Coron Eisteddfod 2019

Dywedodd Angela Evans ei bod yn awyddus i ddylunio Coron sy’n gyfoes ac unigryw ond sydd hefyd yn parchu gwerthoedd a thraddodiadau’r Eisteddfod.

Bydd dylunio a chreu’r Goron – a noddir gan Grŵp Cynefin yn 2019 - yn gwireddu uchelgais oes i’r cynllunydd gemwaith.

Angela Evans: “Rwyf wedi bod eisiau cael y cyfle i ddylunio a chreu Coron yr Eisteddfod ers tro, felly rwyf yn hynod o gyffrous o fod wedi ennill y comisiwn hwn.

“Rwy’n gobeithio y bydd yn gampwaith unigryw ar gyfer yr Eisteddfod a fydd yn aros yng nghof pobl.

Mae ennill Coron yr Eisteddfod yn anrhydedd mawr ac fe gaiff ei chyflwyno i enillydd un o ddwy brif gystadleuaeth barddoniaeth y brifwyl.

Dewiswyd comisiwn Angela yn hytrach na nifer o ddylunwyr o safon uchel gan banel o denantiaid, aelodau staff ac aelodau o’r Bwrdd yn dilyn ymgyrch gomisiynu dan arweiniad Grŵp Cynefin.

Bydd hi nawr yn penderfynu ar y dyluniad terfynol cyn mynd ati gyda’r gwaith creu ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 yn Llanrwst.

Mae dyluniadau Angela wedi eu hysbrydoli gan fyd natur Eryri, o’r bryniau wedi’u gorchuddio â rhedyn i’r golygfeydd godidog o’r haul yn machlud ar y dŵr.

Enillodd Angela ei gradd mewn Dylunio Gemwaith a Gofannu Arian yn Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Loughborough yn 2004 a chwblhau Tystysgrif Ôl Radd mewn Addysg yn 2012.

Bu Angela Evans yn Gadeirydd y ‘North Wales Jewellers Collective’ am 10 mlynedd ac mae hi’n aelod proffesiynol o’r Gymdeithas Gemyddion Cyfoes.

Lleolir gweithdy Angela yn ‘Siop iard’ yng Nghaernarfon, lle mae hi’n rhannu’r gofod gyda dau artist arall. Aethant ymlaen i agor ail siop ym Mhwllheli yn 2015 dan ofal tri artist arall. Yn ogystal â’r siop ei hun, mae hi’n cynnal cyrsiau creu gemwaith gydol y flwyddyn.

Mae Angela yn gweithio’n rheolaidd ar gomisiynau a phrosiectau ar gyfer cleientiaid preifat a chyhoeddus ac mae hi wedi arddangos ei gwaith ar draws y byd.

Dywedodd Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin: “Fel Cymdeithas Dai Gymreig, rydym yn hynod o falch o allu chwarae rôl flaenllaw trwy noddi’r Goron.

“Mae Angela yn emydd cyfoes talentog tu hwnt sydd am greu Coron drawiadol a fydd yn deilwng o’r Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Conwy y flwyddyn nesaf.”


Yn ôl i'r rhestr